NASLOVNICA VIJESTI Blagdan sv. Andrije
Ispis E-mail Facebook
Blagdan sv. Andrije
Utorak, 30 Studeni 2010
andrija01

Izvor: Wikipedija

Danas je blagdan svetog Andrije. Apostola Andriju tovu jo i "prvozvani" jer je prvi prihvatio Kristov poziv i pridruio mu se. Sveti Andrija je zatitnik Rusije, Gr?ke i kotske, te pomoraca i bolesnika s gihtom i reumom.

Andrija, kao i brat mu imun Petar, bijae ribar na Genezaretskom jezeru u Kafarnaumu, kamo obojica do?oe iz rodne Betsaide. U apostolskom zboru ribari bijahu u ve?ini, iako su bili prisutni i zemljoradnici kao sv. Jakov Mla?i i brat mu Juda Tadej, te trgovac i bankar, carinik Matej. Prvi koji je od dvanaestorice poao za Isusom bijae ba Andrija, zato je on i nazvan "prvopozvani". Uz njega je bio i sveti Ivan Evan?elist.

Oni su bili najprije u?enici Ivana Krstitelja koji je propovijedao skori dolazak Mesije. Kad je na Jordanu upro prstom na njega, Andrija i Ivan, kao pravi idealisti, pribliie se k Isusu u jednostavnosti srca, onako spontano, a on ih je tako i prihvatio. Bili su to iskreni i poteni ljudi koji su eljeli ivjeti za neto vie i zato ve? nekako skloni da prihvate i slijede Isusa. Andrija je k Isusu brzo doveo i svoga brata imuna, zato ga evan?elisti Matej i Luka u apostolskom zboru stavljaju odmah iza imuna Petra. Novi zavjet jo u nekoliko zgoda spominje Andriju: tako kod umnaanja hljebova i kad su stranci u Jeruzalemu eljeli vidjeti Isusa.

Nakon Isusova uzaa?a i silaska Duha Svetoga Sveto pismo Andriju vie ne spominje. No zato o njemu piu obilno mnogi apokrifni spisi koji, dakako, nisu vjerodostojni. Jedino ima neku vjerojatnost podatak da je Andrija propovijedao Evan?elje me?u Skitima, u dananjoj junoj Rusiji, o ?emu govori otac crkvene povijesti Euzebije. Za Andrijinu mu?eni?ku smrt na takozvanom Andrijinu kriu u obliku slova X znamo jedino iz jednog spisa, zvana Passio, u kojem je opisano apostolovo mu?enitvo.

Predaja veli da je bio raspet u Ahaji u gradu Patrasu, odakle su mu relikvije prenesene u Carigrad, a zatim u Amalfi u Italiju. Sve?eva glava bila je god. 1462. prenesena u Rim, a vratio ju je natrag gr?kim pravoslavnim vjernicima papa Pavao VI. Spominjemo kao naro?ito pouzdan povijesni podatak da se blagdan sv. Andrije slavio 30. studenoga ve? u doba sv. Grgura Nazianskoga, dakle, u drugoj polovici IV. stolje?a.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA VIJESTI Blagdan sv. Andrije