NASLOVNICA VIJESTI Arijadnina crvena nit
Ispis E-mail Facebook
Arijadnina crvena nit
Nedjelja, 28 Studeni 2010
stopnasilju

Pie: Snjeanka Jadrijevi?, predsjednica Udruge Srma

Povodom Me?unarodnog dana borbe protiv nasilja nad enama (25.11.) Udruga Srma je provela javnu akciju ''Arijadnina crvena nit spasa za izlaz iz nasilja''.

Akcija je provedena u Sinju na sredinjem gradskom Trgu kralja Tomislava (Pijaca) u subotu 27.11. Tom prigodom 13 volontera Udruge Srma me?u kojima i volonterke iz sinjskih srednjih kola postavile su instalaciju u javni prostor. Crvena traka Arijadnina nit razvu?ena je izme?u stupova javne rasvjete i na nju oka?ene informacije o nasilju u svijetu, Hrvatskoj i Cetinskoj krajini, te fotografije rtava nasilja.

Volonterke su provele anketu me?u gra?anima koji su odgovarali na 14 pitanja o prepoznavanju nasilja u drutvu. Rezultati ?e biti objavljeni na web stranici Udruge Srma www.udruga-srma.hr.

Cilj akcije je bio podizanje svijesti gra?ana o prisutnosti i neprihvatljivosti nasilja u drutvu, te senzibiliziranje javnosti o potrebi uklju?enja svih gra?ana u borbu protiv svih oblika nasilja. Sli?ne akcije Udruga Srma provodi u Sinju svake godine u studenom ve? petu godinu za redom.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA VIJESTI Arijadnina crvena nit