Ispis E-mail Facebook
Nedjelja, 28 Studeni 2010
advent01

Autor: Joško Konti?

Danas je prva nedjelja Došaš?a ili Adventa, odnosno vremena priprave za blagdan Boži?a. Došaš?e uvijek po?inje nedjeljom koja je datumski najbliža blagdanu svetog Andrije apostola (30. studenog).

Prvi dio Došaš?a je usredoto?en na Isusov drugi dolazak na kraju svijeta. To je vrijeme od prve nedjelje Došaš?a, pa do 16. prosinca.

U liturgiji Crkve i pu?koj tradiciji posebno su bogati posljednji dani pred Boži?. Taj sve?ani dio Došaš?a usredoto?en je na Isusov povijesni dolazak koji se dogodio prije više od 2000 godina.

Vrijeme Došaš?a vrijeme je niza katoli?kih blagdana. Ve? smo spomenuli 30. studeni - blagdan sv. Andrije apostola. U narodu su posebno poštovane svetice Došaš?a koje simboliziraju djevi?anstvo i mu?eništvo: sv. Barbara (4. prosinca) i sv. Lucija (13. prosinca). Sveta Barbara je zaštitnica Rudara, a Sveta Lucija onih koji su bolesni na o?ima, budu?i da i njezino ime zna?i Svjetlana, odnosno Ona koja svijetli. Uz dan sv. Lucije obi?ava se u ku?ama posijati žito kako bi proklijalo i zazelenilo se o blagdanu Boži?a. Za blagdan svete Lucije u Dalmaciji se darivanju djeca.

Djeca se darivanju i na blagdan svetog Nikole (6. prosinca), zaštitnika djece i pomoraca, a poklone djeci donosi i Mali Isus u no?i svog ro?enja, a ostavlja ih ispod bora uz Betlehemske jaslice.

Kada govorimo o blagdanima u vremenu došaš?a, treba se prisjetiti i Bogorodice Marije, odnosno njenog prosina?kog blagdana Bezgrešnog za?e?a (8. prosinca).

U Došaš?u se sve više u domovima, ustanovama i crkvama susre?e adventski vijenac, koji se postavlja na stol ili zid. Rije? je o cvjetnom aranžmanu u kojemu prevladavaju zimzelene gran?ice, ljubi?aste vrpce i ono najvažnije – ?etiri svije?e koje simboliziraju ?etiri adventska tjedna. One se pale postupno – svaki tjedan nova svije?a. I tako se ?eka Boži?…

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako želite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv