NASLOVNICA VIJESTI Nasilje nema opravdanja!
Ispis E-mail Facebook
Nasilje nema opravdanja!
Četvrtak, 25 Studeni 2010
nasilje02

Autor: Marija Maro

Povodom obiljeavanja me?unarodnog Dana borbe protiv nasilja nad enama, u sinjskoj gradskoj vije?nici odran je okrugli stol, koji je organiziralo Povjerenstvo za ravnopravnost splova Grada Sinja.

Okruglom stolu su, izme?u ostalih, nazo?ili predsjednica Povjerenstva za ravnospravnost splova Sinj Ljubica ?ipalo, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova splitako dalmatinske upanije Ivanka Lueti?, pro?elnik za drutvene djelatnosti eljko Sesardi?, na?elnica PP Sinj Vjera Malbaa, predstavnici kola i predstavnici civilnih udruga s podru?ja Sinja i Cetinskog kraja.

Cilj okruglog stola bio je da se glasno progovori o rtvama nasilja i da se osvjesti drutvo o postojanju nasilja nad enama.

U sinjskoj policijskoj postaji od 2008. godine do danas evidentirano je 367 prekrajnih i kaznenih prijava nasilja u obitelji. Zaklju?eno je da se sve strukture drutva i svaki pojedinac moraju uklju?iti u preventivno djelovanje u borbi protiv nasilja u obitelji.

Sve rtve nasilja za pomo? se mogu obratiti policijskim postajama na svom podru?ju pozivom na broj 192 ili slanjem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Pro?elnik za drutvene djelatnosti eljko Sesardi? kazao je kako Grad Sinj podrava inicijativu Caritasa da se na sinjskom podru?ju otvori Sigurna ku?a za zlostavljane ene sa podru?ja Cetinskog kraja, a Grad ?e sufinancirati psihosocijalni tretman po?initeljima nasilja, koji bi u Sinju provodila splitska udruga Psihoaktiva.

Sudionici okruglog stola dotaknuli su se i problema alkoholizma, kao najve?eg problema nasilni?kog ponaanja, a donesen je zaklju?ak da ?e se traiti donoenje nacionalne strategije o borbi protiv alkoholizma.

Predsjednica sinjskog Povjerenstva za ravnopravnost splova poru?ila je da nasilje nema opravdanja i poru?ila je rtvama da ne trae krivca u sebi jer nisu krive za to to im se dogodilo.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA VIJESTI Nasilje nema opravdanja!