NASLOVNICA VIJESTI Trilj - Natje?aj za stipendije
Ispis E-mail Facebook
Trilj - Natje?aj za stipendije
Ponedjeljak, 22 Studeni 2010
trilj_cetina

Autor: Marija Maro

Grad Trilj raspisao je natje?aj za nov?ane potpore u?enicima srednjih kola i studentima u akademskoj godini 2010./2011. Osnovni kriteriji za utvr?ivanje liste kandidata za dodjelu potpora su uspjeh u kolovanju i socijalni status u?enika, odnosno studenta.

Pravo na dodjelu potpora imaju studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini od poloenih ispita ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,60.

Na osnovu socijalnog statusa pravo na potporu ostvaruju u?enici srednjih kola i studenti teeg materijalnog statusa korisnici stalne pomo?i Centra za socijalnu skrb, a koji su ostvarili prosjek ocjena od najmanje 3,30.

Prijave se podnose Upravnom odjelu Grada Trilja, na adresi Polji?ke republike 15, a natje?aj je otvoren 15 dana.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA VIJESTI Trilj - Natje?aj za stipendije