NASLOVNICA VIJESTI Moje svjetlo za moj Vukovar
Ispis E-mail Facebook
Moje svjetlo za moj Vukovar
Nedjelja, 21 Studeni 2010
sinj_vukovar

Autor: Ivana Vran?i?

U okviru projekta Moje svjetlo za moj Vukovar", u Sinju i Trilju u ?etvrtak, 18. studenoga odrane su akcije paljenja svije?a u spomen na rtve Vukovara. Od prodaje svije?a prikupljeno je oko 13 tisu?a i 500 kuna koje su donirane invalidima Grada Vukovara.

Predstavnici udruga te osnovnih i srednjih kola sa sinjskog i triljskog podru?ja u subotu, 20. studenoga novac su predali gradona?elniku Vukovara eljku Sabi, koji ?e novac preusmjeriti prema Drutvu osoba s invaliditetom, za djecu s posebnim potrebama.

Sinjska udruga UTIS akciju organizira ve? ?etiri godine na Trgu dr. Franje Tu?mana, gdje je i ove godine pred nekoliko stotina gra?ana odran prigodni program.

U Trilju se akcija, u organizaciji Udruge osoba s invaliditetom Trilj, odrala drugu godinu. Nekoliko stotina gra?ana svije?e je zapalilo na mostu, a prigodni program je odran ispred spomenika Svetoga Mihovila.

Projekt Moje svjetlo za moj Vukovar prije pet godina pokrenula je Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj iz Metkovi?a. Projekt financira Ministarstvo obitelji, branitelja i me?ugeneracijakse solidarnosti a odra?uje se uz pomo? Mree udruga osoba s invaliditetom Dalmacije.

Cilj projekta je paljenjem svije?a gra?anima Hrvatske poslati poruku zajednitva, te pokazati kako i jedno malo upaljeno svijetlo moe proizvesti plamen ljubavi i dobrote.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA VIJESTI Moje svjetlo za moj Vukovar