NASLOVNICA TEME INTERVJU: STIPE JUKI?
Ispis E-mail Facebook
INTERVJU: STIPE JUKI?
Nedjelja, 21 Studeni 2010
stipe_jukic

Autor: Ante Boti?

U utorak 16. studenoga Sinjane je obradovala vijest iz Kenije Alka je ula u UNESCO! Tim povodom porazgovarali smo s predsjednikom VAD-a dr. Stipom Juki?em.

Dok kao drava ?ekamo da nam se i slubeno otvore vrata europskih odaja, mi u Sinju evo presko?ismo jedan skalin - ve? smo pod okriljem jedne svjetske organizacije!

Ugodno je to ?uti. Teko je sad ovog trenutka kazati bilo to nego da sam zaista presretan ?ovjek, vjerujem kao i svi u Sinjskom kraju i Hrvatskoj. Nakon velikog truda i angamana, a rekao bih i svih stru?nih priprema, uspjeli smo nau Alku postaviti na mjesto koje zasluuje. Mi smo sada na karti svjetske kulturne batine. U turisti?kom pogledu to je od neprocjenjivog zna?enja.

Jesu li Vama i Upravi alkarskog drutva sada nastale nove, sloenije okolnosti rada?

Moda ne sloenije, ali svakako sada je na rad i pod svjetskom prismotrom. Na status u UNESCO-u moramo jo bolje i zna?ajnije potvrditi u svakom obliku. Mi za to imamo sve pretpostavke i u materijalnom i programskom smislu. Kad kaem materijalnom onda mislim na dovretak naih Alkarskih dvora. to se ti?e programa, ovaj status u UNESCO-u trebamo dobro iskoristiti u pripremi za onaj veliki jubilej koji nas ?eka, a to je 300 godina od Alke i bdijenja ?udotvorne Gospe Sinjske nad narodom ovog kraja.

I jedno pitanje koje smo mogli uvrstiti i na po?etak ovog razgovora. Tko Vam je javio radosnu vijest?

Ministar Boo Bikupi?. Ja ovdje moram jo jednom zahvaliti ministru Bikupi?u i svim njegovim suradnicima koji su odradili veliki posao, zahvaljujem naoj politi?koj i kulturnoj diplomaciji i svima koji su nam pomagali. Svakako da ovo ne bi bilo odra?eno da nije velikog angamana svih ?lanova Uprave, ?asnog suda, Nadzornog odbora, Skuptine VAD-a, te alkara i alkarskih momaka. Stalnu potporu imali smo od vjerskih i gradskih struktura. Isto tako zahvaljujem svim dosadanjim upravama VAD-a i institucijama koji su radili na tome da Alka bude i slubeno dio svjetske kulturne batine. Ne smijem niti mogu ne zahvaliti naim medijima na njihovom medijskom doprinosu kada je svaki doga?aj oko Alke u pitanju.

to je ministar Boo Bikupi? u ?estitki kazao?

Nita posebno, samo mu je ao to nije u Sinju. I naravno, poru?io je da se ovaj vaan trenutak za Alku dobro proslavi onako kako samo Sinjani znaju!

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME INTERVJU: STIPE JUKI?