NASLOVNICA TEME SOS NEZAPOSLENOST RASTE
Ispis E-mail Facebook
SOS NEZAPOSLENOST RASTE
Srijeda, 17 Studeni 2010
nezaposlenost_rast

Autor: Joko Konti?

Rast nezaposlenosti osjetno je izraeniji na podru?ju Sinja i Cetinskog kraja nego u ostatku Hrvatske. Nezaposlenost u Cetinskom kraju u posljednjih je godinu dana porasla za gotovo 20 posto, a na podru?ju Grada Sinja mjese?no raste za alarmantnih 6,5 posto.

Razvijenost neke dravne, regionalne ili lokalne zajednice mjeri se nizom makroekonomskih pokazatelja od kojih se u javnim raspravama naj?e?e spominje nezaposlenost.

Ovih dana Hrvatski zavod za zapoljavanje objavio je informaciju da je evidentiranih nezaposlenih osoba u Hrvatskoj, krajem listopada ove godine bilo za 11,4% vie nego u listopadu prole godine.

Zahvaljuju?i susretljivosti djelatnika sinjske ispostave i splitske podru?ne slube HZZ-a doli smo do podataka o kretanju nezaposlenosti na podru?ju Sinja i Cetinskog kraja.

Na podru?ju Cetinskog kraja, odnosno gradova Sinja, Trilja i Vrlike te op?ina Hrvace, Otok i Dicmo, u listopadu 2009. bilo je 3.622 nezaposlenih osoba. Krajem ovog listopada taj broj je iznosio 4.320. Konkretno, stopa porasta nezaposlenosti na podru?ju Cetinske krajine u listopadu 2010. u odnosu na listopad 2009. iznosila je 19,27 posto ili 7,87 posto vie nego u Hrvatskoj.

to se ti?e Grada Sinja statisti?ki podaci su tek neto bolji. Krajem ovogodinjeg listopada u Gradu Sinju je evidentirano 2.278 nezaposlenih osoba, to u odnosu na listopad 2009. kada ih je bilo 1.939, predstavlja porast od 17,5 posto. To je za 6,1 posto vie nego u Hrvatskoj ili 1,77 posto manje nego u Cetinskom kraju.

Dodatnu zabrinutost izaziva podatak o porastu nezaposlenosti u posljednjem razmatranom mjesecu, to?nije u periodu rujan listopad 2010. U tom razdoblju broj osoba na birou rada pove?ao se za 256 Cetinjana od ?ega je 140 Sinjana.

To?nije, aktualna mjese?na stopa rasta na podru?ju Cetinske krajine iznosi 6,3 posto, a na podru?ju Grada Sinja 6,5 posto.

Na kraju kaimo da ovi zabrinjavaju?i podaci nisu vezani isklju?ivo za razmatrano jednogodinje razdoblje, nego su posljedica viegodinjeg trenda, koji se unato? dobroj volji i brojnim obe?anjima teko moe preokrenuti preko no?i.

nova slika

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME SOS NEZAPOSLENOST RASTE