NASLOVNICA TEME Sveta Kata snig na vrata
Ispis E-mail Facebook
Sveta Kata snig na vrata
Četvrtak, 25 Studeni 2010
crkva_sv_kate

Autor: Ante Boti?

Danas, 25. studenoga je blagdan svete Kate. Ovaj blagdan u Cetinskom kraju posebno se slavi u Lu?anima. Vanjska proslava odrat ?e se u nedjelju 28.studenog kada ?e od 10,30 sve?ano misno slavlje predvoditi fra Joko Kodoman. Trodnevnica po?inje danas u 16,00 sati, a predvodi je fra Ante ?ovo.

Povijest i legenda (izvor: Wikipedija)

Najpoznatija svetica Katarina u povijesti knjievnosti je sveta Katarina Sionska, u povijesti duhovnosti sveta Katarina Genovska, a u pu?koj pobonosti sveta Katarina Aleksandrijska, koju danas slavimo.

Za vrijeme vladavine cara Dioklecijana po svim rimskim provincijama bjesnilo je strano progonstvo. Ono je bilo naro?ito okrutno u Egiptu, koji su nazivali "Kinom staroga svijeta".

Budu?i da je Katarina bila kr?anska djevica visokog poloaja, veoma inteligentna, lijepa, kako na tijelu tako i na dui, njezino je mu?enitvo, to ga je podnijela u Aleksandriji, jo vie djelovalo na pu?ku matu pa se tako o njoj i rodila legenda:

"Maksimin Daia, koji je doao na vlast u rimskim afri?kim provincijama naslijedivi ro?aka Galerija, zaljubio se u Katarinu tako jako da je odlu?io rastaviti se od svoje ene te oeniti Katarinu. Mlada ga je kr?anka najodlu?nije odbila. On ju je tada suo?io s pedesetoricom filozofa s namjerom da je oni uvjere kako Krist, jer je umro na kriu, ne moe biti Bog. No Katarina, slue?i se preodli?no govorni?kom vjetinom, a jo vie dobrim poznavanjem filozofije i teologije, pridobila je na svoju stranu mudrace koji, rasvijetljeni milo?u, prionue uz kr?anstvo. U o?ima pogana dvostruko poraeni, zadobie mu?eni?ku krunu jer ih je Maksimin stavio na muke i pogubio. Ne mogavi Maksimin slomiti Katarinu, razbjesnio se i dao na?initi strano mu?ilo: kota? s bodeima, koji ?e je sasje?i. No to se mu?ilo raspalo. Tada je mu?enica odvedena izvan grada te joj je odrubljena glava. Nakon pogubljenja, an?eli su tijelo sv. Katarine prenijeli na Sinaj i ondje ga sahranili."

Na tom mjestu podignut je kasnije slavni samostan Sv. Katarine koji postoji jo i danas. Egipatski predsjednik Anvar El Sadat kraj tog je samostana 19. studenoga 1979. zapo?eo gradnju velikog religioznog sredita za tri jednoboa?ke religije: kr?ansku, idovsku i muslimansku, "da to mjesto, gdje je Bog u Starom zavjetu Mojsiju predao 10 zapovijedi, bude mjestom molitve i klanjanja jedinome pravome Bogu."

Svim Katarinama, Katama, Katjama, Katijama i Katicama, Ferata eli sretan imendan! 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Sveta Kata snig na vrata