NASLOVNICA TEME Uskoro konstituiraju?e sjednice
Ispis E-mail Facebook
Uskoro konstituiraju?e sjednice
Četvrtak, 06 Lipanj 2013

stari-grad-iz-zraka

Autor: Marija Maro

Nakon provedenih lokalnih izbora za ?lanove gradskih i op?inskih vije?a, na podru?ju Cetinskog kraja uskoro se o?ekuje konstituiranje vije?a. 

Sukladno Zakonu o loklanim izborima, konstituiraju?e sjednice moraju se odrati u roku od 30 dana od dana objave kona?nih rezultata izbora, odnosno do 23. lipnja 2013. godine.

 

Prema najavama, konstituiraju?e sjednice gradskih vije?a gradova Sinja, Trilja i Vrlike te op?inskih vije?a op?ina Otok, Hrvace i Dicmo odrat ?e se od 17. do 19. lipnja. U Op?ini Dicmo, jedinoj jedinici lokalne samouprave na podru?ju Cetinskog kraja gdje je dolo do promjene na?elnika, na konstituiraju?oj sjednici uprili?it ?e se i primopredaja dunosti na?elnika.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Uskoro konstituiraju?e sjednice