NASLOVNICA TEME Pobjedni?ko priop?enje Ivice Glavana
Ispis E-mail Facebook
Pobjedni?ko priop?enje Ivice Glavana
Ponedjeljak, 03 Lipanj 2013

nl sinj

Pie: Gradona?elnik Sinja Ivica Glavan  Foto: Kreimir Tiganj

 

Drage Sinjanke i Sinjani,

 

Odlu?ili ste. Hvala vam. Nastavljamo skupa. Posve?ujem ovu pobjedu uspjenoj budu?nosti naeg grada. Posve?ujem ovu pobjedu mladima, nezaposlenima, umirovljenicima i svima koji, od mene kao gradona?elnika i od mog tima, o?ekuju da nastavimo raditi jo vie i ja?e, kako bi rezultati svakim danom bili sve bolji. Pobjeda i dobivena mogu?nost, da na postignutim rezultatima nastavimo dalje, nas na to obvezuju.

 

Zahvaljujem se na izbornoj utakmici svojim ?asnim protivnicima, gospodinu Prelasu, gospodinu Budimiru, gospodinu Bulju, gospodinu Romcu, gospodinu Rogulju i gospodinu Saratliji. Ne sumnjam u njihove dobre namjere i elju da pomognu svom gradu. Pozivam ih da i dalje ?asnim radom i podrkom kvalitetnim projektima, koji su pred nama, dadu svoj doprinos. Kvalitetnih projekata i kvalitetnih ljudi nikad dosta.

 

Ovo je bila borba Davida i Golijata, bolje re?eno Davida i dva Golijata. Pobjeda neovisnog kandidata, u naem gradu, kao i u jo nekim sredinama u Hrvatskoj, od Istre do Metkovi?a, uklju?uju?i glavni grad Zagreb, jasno je pokazala vjeru gra?ana u pojedinca i njegov rad. Gra?ani nisu dozvolili da se politi?ka utakmica svede samo na mrtvu utrku bipolarne politi?ke scene. Kriza predugo traje. Od politike se o?ekuju konkretna rjeenja, bez uplitanja strana?kih viih interesa. Na tome smo sagradili na program. Na tome smo i pobijedili. Na rezultatima i istini. Takvu politiku mi u gradu Sinju elimo voditi i dalje. To je naa snaga. Svoji smo na svome me?u svojima. Kod donoenja odluka vodit ?emo se isklju?ivo onim to je najbolje za na grad i njegove stanovnike. Konkurentnu prednost ?emo graditi na znanju i kompetenciji. Sve drugo je demagogija.

 

Samo stvarna sposobnost i vjerodostojnost mogu pomo?i. Ili se zna kako dalje ili se ne zna. Mi smo pokazali da znamo. U krizi, u najteim uvjetima, smo ispekli zanat, nau?ili kako od malo napraviti puno. Kad smo u tom periodu, velikog gospodarskog pada i depresije, uz sto milijuna uloenih kuna, uspjeli postaviti temelje za jo novih petsto milijuna kuna razvojnih projekata, za nas prepreke nema. Znamo to ho?emo, znamo kako to ostvariti i znamo da Sinjanke i Sinjani zaslueno o?ekuju najbolje.

 

Danas, 3. lipnja, nastavljamo sve to smo, radi korektnosti izbornog perioda, privremeno usporili, ne ele?i da se nai potezi protuma?e kao predizborni trikovi. Nama trikovi ne trebaju, imamo rezultate i predo?ili smo ih javnosti. Nastavljamo punom snagom. Sinj iz krize izlazi projektno pripremljen za izazove novih gospodarskih uvjeta i novog europskog trita. Pred nama je period u kojem ?emo ?etverogodinju ustrajnost na ja?anju sinjske konkurentnosti, preto?iti u opipljivo bolji ivot naih gra?ana.

 

Sinj u sridu ide dalje.

 

Va Gradona?elnik

Ivica Glavan,prof.

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Pobjedni?ko priop?enje Ivice Glavana