Ispis E-mail Facebook
Utorak, 28 Svibanj 2013

P5270005

Autor: Ante Boti?

Na redovitoj izvještajnoj skupštini Kluba lije?enih alkoholi?ara Sinj, koja je održana sino? u klupskim prostorijama, prihva?ena su Izvješ?e o radu i Financijsko izvješ?e za 2012. godinu, dodijeljena su priznanja apstinentima i onima koji pomažu rad Kluba.Priznanja za jednu godine apstinencije dobili su Josip Gaurina, Mate Baki? i Frano Duki?, a za 5 godina Ivica Tanta. Zahvalnicu za pomo? u radu Kluba, posebno na organizaciji i doma?instvu ?lanovima klubova lije?enih alkoholi?ara koji su nedavno posjetili Sinj, dobio je sinjski gvardijan fra Petar Klapež.


Predsjednik kluba lije?enih alkoholi?ara Sinj Nikola Kova?evi? istaknuo je dobar rad, posebno s mla?im osobama.'Mi stariji, koji smo prošli svega i sva?ega, lakše se možemo naviknuti na druga?iji i zdraviji na?in života. Zato su naša briga mla?i koji su s nama. Iz godine u godinu vidi se napredak u radu našeg kluba', kazao je Kova?evi?.


Gosti skupštine bili su predstavnici klubova lije?enih alkoholi?ara iz Imotskog, Lu?ac-Manuš Split i Dugog Rata, predsjednica kluba lije?enih alkoholi?ara Solin Željka Radoševi?, te drugi uzvanici. Prigodnim rije?ima okupljenima su se obratili i predstavnici klubova lije?enih alkoholi?ara Split, Imotski i sinjski župnik fra Ante Bilokapi?. Vesna Krolo dr.spec. psihijatar, stru?ni voditelj kluba, istaknula je vrlo dobar rad Kluba i odnos ?lanova.


'Zadovoljna sam našim radom. Posebno me ?ini zadovoljnom kada vidimo rezultate, da odvikavamo od ove pošasti ljude, posebno mla?e populacije. Imamo zna?ajnu suradnju s pravosudnim tijelima i dragim i dobrim ljudima koji nam na volonterskoj bazi pomažu', kazala je dr. Krolo.


?lan kluba Sinjanin Aljoša Vuleti?, koji je ujedno i ?lan splitskog kluba Lu?ac-Manuš iznio je plan i program za naredno razdoblje s posebnim naglaskom na uspostavljanje još bolje suradnje s klubovima iz cijele Hrvatske, kao što je bilo nedavno kada su Sinjane posjetili kolege iz Koprivnice.

 

Nakon održane skupštine uprili?en je prigodni domjenak sa gastronomskim specijalitetima, doma?im, sinjskim uštipcima, a gosti iz Dugog Rata, odnosno Donjih Poljica, sobom su donijeli svoj zaštitni znak - Polji?ki soparnik. Klub lije?enih alkoholi?ara Sinj osnovan je 1968. godine i kroz njega je prošlo nešto više od 300 ?lanova. Klub ove godine proslavlja 45 godina rada i djelovanja. Danas broji 45 aktivnih ?lanova me?u kojima je 8 osoba mla?e životne dobi.

 

Unato? evidentnim poteško?ama s kojima se susre?u u radu, ?lanovi Kluba i sino? su istaknuli zadovoljstvo što se svojim radom, zahvaljuju?i stru?nim suradnicama doktorici Krolo i socijalnoj radnici Tanji Radan, uspijevaju othrvati alkoholu.

 

P5270004

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako želite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv