Ispis E-mail Facebook
Petak, 24 Svibanj 2013

mailn s01

Tekst i foto: Slaven Kardoš - U?itelj

U prostorijama OŠ Marka Maruli?a, uz prisustvo gostiju i ?lanova Odreda izvi?a?a porje?ana „Malin“ iz Sinja, održana je sve?ana skupština Odreda povodom 10 godina rada i djelovanja. Naime, 23. svibnja 2003. na inicijativu Davora Ratkovi?a – Rice i Slavena Kardoša – U?itelja osnovan je O.I.P. 'MALIN' Sinj. Sve do ove godine starješina Odreda je bio Slaven Kardoš – U?itelj, a odlaskom u mirovinu dužnost predaje Davoru Ratkovi?u - Rici.Nakon intoniranja hrvatske i izvi?a?ke himne minutom šutnje odana je po?ast svim umrlim i poginulim izvi?a?ima i sudionicima Domovinskog rata.

 

Izvješ?e o desetogodišnjoj aktivnosti Odreda prezentirao je rije?ima i slikama Slaven Kardoš – U?itelj. Istaknuo je da su realizirana logorovanja kod Vukovi?a vrila na Cetini i Ruminu, eko kampovi u Sutini, zimovanja u Koritima, protupožarni kampovi po Hvaru i Marjanu, akcija ?iš?enja izvora, rijeka i šuma. Izvi?a?i su izra?ivali i postavljali ku?ice za ptice po parkovima, pomagali ?istiti starijima i nemo?nima snijeg i donosili spizu, sudjelovali u pokaznim vježbama spašavanja, pošumljavanju. Odred je organizirao dva susreta poletaraca Dalmacije i susret br?ana Dalmacije, a sudjelovao je i na susretima poletaraca Dalmacije u Trogiru, Splitu, Omišu i Makarskoj, te susretu br?ana u Kreševu. Sudjeluju u biciklijadi koje organizira 'Srma', a i sami organiziraju nekoliko svojih biciklijada po motom 'Od izvora do izvora'.

 

?lanovi ovog Odreda su prvi donositelji Betlehemskog svjetla u Sinj i nastavljaju svake godine tu aktivnost. Organizirani su te?ajevi prve pomo?i, prehrane u prirodi, topografije, te su kroz svoje aktivnosti stjecali i druga znanja i vještine. Izletima na Svilaju, Visoku, Visošnicu, Vranja?u, Mosor, Biokovo, Plitvice, Cerova?ke pe?ine, izvor Cetine, Vrgorac, ... upoznali su ljepote dijela Lijepe naše i stekli mnoge prijatelje. Sura?ivali su sa drugim udrugama i organizacijama kao što su PD Svilaja, Srma, Hrvatske šume, MUP, vatrogasci, braniteljske zadruge 'Bila vrila' i 'Patriot', Crveni križ, ... .

 

malin s02

 

 

U?itelj se osvrnuo na materijalnu i financijsku stranu Odreda naglasivši da je financiranje Odreda skromno i neredovito, apeliraju?i na budu?u gradsku vlast da ih uvrsti u gradski prora?un sa stalnim sredstvima, makar i skromnim.

 

'Da bismo kako tako mogli funkcionirati moramo doslovno svako malo prositi novac. Do sada su nas pomagali sponzori, malo u novcu, malo u materijalu. Za projekt 'Sutina' sredstva je osiguralo Ministarstvo zaštite i Županija. Grad Sinj nas djelomi?no financijski pomogne kod nekih akcija kao i OŠ Marka Maruli?a. Ina?e novac za akcije djelomice smo priskrbljivali prodajom papira i napla?ivanjem parkinga za vrijeme Alke i Velike Gospe, što nam je omogu?ila OŠ Marka Maruli?a', kazao je U?itelj.

 

Problem je kadar. Za obuku kadra potreban je novac jer su te?ajevi daleki i skupi, a sav teret rada i vo?enja Odreda pao je na le?a Rice i U?itelja koji su na stotine svojih slobodnih dana odvojili za Odred.

 

Nakon izlaganja podijeljene su zahvalnice pojedincima, firmama i udrugama za dugogodišnji doprinos u radu i aktivnostima Odreda.

Sve je završilo druženjem uz skromnu zakusku.

 

Budi pripravan!

 

malin s03

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako želite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv