NASLOVNICA TEME Radionica o nematerijalnoj kulturi
Ispis E-mail Facebook
Radionica o nematerijalnoj kulturi
Subota, 27 Travanj 2013

radionica VAD02

Autor: Ante Boti?

Sino? je u alkarskim dvorima odrana radionica pod nazivom 'Hrvatska nematerijalna kultura bogatstvo u raznolikosti'. Teme radionice bile su 'UNESCO, provedba Konvencije i Alke', 'Ojkanje i klapsko pjevanje', 'Nijemo kolo Dalmtinske zagore' i 'Me?uodnos kulture i turizma'.Organizator radionice bio je Instutut za etnologiju i folkloristiku Zagreb, a suroganizatori i doma?ini Viteko alkarsko drutvo i Grad Sinj.

O zna?ajkama kulturnog i vjerskog potencijala sinjskog kraja govorio je voditelj galerije Sikirica Tomislav Barhanovi?, dipl.prof.pov.i etnologije.

O zna?aju me?u odnosa kulture i turizma govorila je doc.dr.sc Smiljana Piv?evi? s Ekonomskog fakulteta u Splitu koja je naglasila kako je kultura oduvijek bila vaan motiv turisti?kih putovanja, a kuturnih destinacija za turisti?ki dio na podru?ju sinjskog kraja ima puno.

Suradnica na Institutu za etnologiju i folkloristiku dr.sc Ana Marija Vukui? upoznala je nazo?ne s temeljnim zna?ajkama UNESCA, odnosno provedba konvencije i Alke, gdje se posebno obradila tema uvrtavanja Alke na popis UNESCA.

Tema 'Ojkanje i klapsko pjevanje' koju je prezentirao dr. sc. Joko ?aleta izazvala je najvie interesa okupljenih. Neki su ?ak i prezentirali kako se pjeva po starinski ili treskavica u Cetinskom kraju. Isti?u?i kako je ganga zati?ena zahvaljuju?i trudu i elji Imo?ana i Hercegovaca, dr.sc Joko ?aleta pozvao je i Cetinjane da na istom tragu to u?ine s poznatim pjevanjem rere.

Prikazuju?i kratke video zapise iz sredine 60-tih pa do dananjih dana, ravnatelj Instituta za etnologiju i folkloristiku Zagreb dr.sc Tvrtko Zebec govorio je o povijesti dalmatinskog nijemog kola i na?inu njegovog izvo?enja, koje je tako?er ulo pod zatitu UNESCA.

Na kraju radionice vodila se zanimljiva rasprava izme?u predstavlja?a i nazo?nih gra?ana koji su bili na ovoj stru?noj radionici na kojoj se govorilo o nematerijalnoj kulturnoj batini s podrobnijim tuma?enjem njezinih podru?ja, na?ina o?uvanja, dokumentiranja i prijenosa na mla?e generacije.

 

radionica Vad01

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Radionica o nematerijalnoj kulturi