NASLOVNICA TEME S. Jadrijevi? uzvratio E. Perkovi?
Ispis E-mail Facebook
S. Jadrijevi? uzvratio E. Perkovi?
Četvrtak, 25 Travanj 2013

jadrijevic palos

Pie: Prof. dr. sc. Stipislav Jadrijevi?, dr. med.

Potovani sugra?ani,

Velika ve?ina Vas je upoznata kako je dogradona?elnica Grada Sinja gospo?a Elena Perkovi? Palo napustila NL dr Jadrijevi?a a razloge naputanja liste gospo?a Palo je navela na tiskovnoj konferenciji nakon ?ega je ista postala Heroina hrvatske politike.

G?a. Palo je bila ?lanica tima ?iji rezultati se  sutra prezentiraju u Gradskoj vije?nici u 11.00 sati. Zasluna je za timski uspjeh. Kroz protekle ?etiri godine krize, nezaposlenost je dosegnula povijesne globalne razmjere, nezapam?ene od vremena velike svjetske krize tridesetih godina prolog stolje?a. Negativni utjecaj je o?it i na maloj sredini kakva je Sinj, koja je i prije ove krize pretpjela teke tranzicijske posljedice. Me?utim, Grad je u tekim ekonomskim uvjetima, kada su se prora?uni i svih ostalih hrvatskih gradova drasti?no uruili, strateki radio na konsolidiranju i organizaciji gospodarske i drutvene infrastrukture. Rezultate sada dokumentarno sublimiramo i predstavljamo ih javnosti na uvid.

Ukoliko je to uistinu razlog naputanja Nezavisne liste od strane gospo?e Perkovi? Palo, jasno je da je on, kao naalost tuna ?injenica objektivno postojao ve? due vrijeme, tako da je vode?i se u priop?enju navedenim osobnim moralnim razlozima ve? davno zbog istog mogla napustiti poloaj dogradona?elnice, Nezavisnu listu dr Jadrijevi?a i aktivno bavljenje politikom, no ona to upravo ?ini sada. Isto tako navodi kao manje vaan razlog pri donoenju odluke i moje autokratsko i nedemokratsko ponaanje u vo?enju NL svih ovih godina.

Ja uistinu ne smatram da sam se svojim djelovanjem i ponaanjem u suradnji sa svojim suradnicima ponaao autokratski, niti sam i?im sputavao ili sprije?avao ljude s NL koji su obnaali vlast u Gradu Sinju u njihovoj slobodi u radu i donoenju odluka.

Sutranja prezentacija je najbolji odgovor na date izjave i na razbijanje skepse vezano uz gradske potencijale i kapacitete pa i po pitanju pripreme projekata za europske fondove. Prezentacija ?e dati odgovor na jedno i drugo. Portfolio ?e to materijalno iskomunicirati, a gra?ani ?e preko njega svjedo?iti ostvarenom i mo?i pratiti budu?a ostvarenja najavljenih megaprojekata. Projektno svjedo?anstvo prolosti i najava budu?nosti, izraena podacima i brojkama. Transparentno i mjerljivo.

Mnogi sudionici u politi?kom ivotu Sinja u svom su nastupu bili nepripremljeni i neupoznati sa gradskom situacijiom u pogledu EU-fondova. Zapravo je o?ita njihova nepripremljenost i nepoznavanje gradske situacije, jer Sinj kandidira dva velika projekta za EU fondove, ITC Sinjska alka i Zatita vodnog susutava (Hrvatske vode), zajedno vrijedne preko ezdeset milijuna EUR-a.

Sutranja prezentacija nije pogodna za negativni obra?un s politi?kim protivnicima i negativno nastrojenim medijima. Ali je prilika za pozitivan obra?un s neistinama, koje se plasiraju zbog nepoznavanja ili namjernog iskrivljivanja ?injenica. Odgovor na sve napade su postignuti rezultati i prezentacija jasne vizije kako dalje. Za Sinj svjedo?e podaci, odra?eni i novopripremljeni projekti, tu su ljudi koji stoje iza rezultata i spremni su ih razvijati dalje. Na sve ?e se dobiti direktan odgovor jer se ?vrsto vlada materijom. Tim Grada ima atmosferu sigurnosti i pokazuje vjeru u gospodarsku snagu projekata i povjerenja u potencijal svoga Grada i podrku gra?ana.

Zbog svega navedenog njeno obrazloenje ne dri vodu ve? trebamo re?i istinu gra?anima Sinja dakle gospo?a Perkovi? Palo je napravila ovaj medijski cirkus i napustila NL nezadovoljna neponu?enim mjestom na listi za predstoje?e izbore, ista se je pokuala sluiti ucjenama kako mene tako i cijele liste da bi zadovoljila svoje osobne interese a u tome joj svestrano pomau neke osobe koje joj alju pisma podrke a koje se spremaju natjecati za izvrnu vlast s drugom politi?kom opcijom, to je na kraju krajeva njihovo prirodno i Ustavom RH zagarantirano pravo.

Na ovim izborima pokazati ?u djelom koliko me mladih i uspjenih ljudi prati jer ?u sinjsku politiku osvjeiti s desetak novih lica briljantnih referenci.

to se mene ti?e svatko ima pravo da odlu?uje i djeluje po vlastitoj savijesti, ja to u potpunosti potujem i prihva?am, ali nema pravo sugra?ane dovoditi u zabludu navode?i neistinite razloge (veliku nezaposlenost i neispunjavanje predizbornih obe?anja) zbog koje naputa NL dr Jadrijevi?a.

U prilog dvije od mnogih poruka ucjene od dana 16. i 25. travnja 2013. godine poslane u 13:00h i 02:27h, iz koje je razvidno da se je i dalje gospo?a Perkovi? Palo htjela baviti politikom.

S potovanjem

Za NL dr Jadrijevi?

prof dr.sc. Stipislav Jadrijevi? dr. med.

sms ivicasms stipe

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME S. Jadrijevi? uzvratio E. Perkovi?