NASLOVNICA TEME Petar Mareti? kandidat za na?elnika
Ispis E-mail Facebook
Petar Mareti? kandidat za na?elnika
Srijeda, 24 Travanj 2013

P maretic

Izvor: Nezavisna lista Petra Mareti?a

Razo?arani radom aktualne op?inske vlasti, kao i oporbe Nezavisna lista Petra Mareti?a odlu?ila je istaknuti svoju kandidaturu za na?elnika op?ine i op?insko vije?e na predstoje?im lokalnim izborima u op?ini Dicmo.Ovim putem Vam predstavljamo kandidata za na?elnika op?ine Dicmo, ing. elektronike Petra Mareti?a te kandidatkinju za zamjenicu na?elnika dipl. turist. komunikologinju Miru Mareti?.

 

Petar Mareti?, ro?en 1988. god. diplomirao je prole godine na Sveu?ilitu u Splitu, Odsjeku za elektrotehniku. Iako mlad u Dicmu je postao poznat po svom radu u prethodne dvije godine gdje se zbog interesa Dicma suprostavio tetnim potezima aktualne vlasti.

 

Mira Mareti?, ro?. Mili?, ro?ena 1977. god. u Zadru, diplomirala je 2011. g. na Sveu?ilitu u Zadru, Odsjeku za kulturu i turizam. Prije udaje u Dicmo bila je vje?nica op?inskog vije?a u svom rodnom mjestu Sali na Dugom otoku, kao kandidat za nezavisnu listu u mandatu 2001.2005. godine. Prepoznala je tenju mladih Dicmanjana u njihovoj elji za promjenama te ih je odlu?ila podrati svojim iskustvom.

 

'Nakon godina stagnacije gdje je Dicmo po?elo uvelike zaostajati za susjednim op?inama oformili smo listu mladih i kolovanih Dicmanjana, te uz podrku nekoliko iskusnih kandidata namjeravamo preuzeti stvar u svoje ruke i usmjeriti Dicmo u pravome smjeru', kratko je u svom govoru istaknuo kandidat za na?elnika op?ine Dicmo ing. Petar Mareti?.

 

U Dicmu, 23.04.2013. god.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Petar Mareti? kandidat za na?elnika