NASLOVNICA TEME Prikupljanje potpisa u Trilju
Ispis E-mail Facebook
Prikupljanje potpisa u Trilju
Ponedjeljak, 22 Travanj 2013

maric potpisi

Izvor: Koalicija HDS, HRAST, HSP Trilj

Potovane bira?e i cijelu javnost elimo obavijestiti da smo nakon zakonom propisane mogu?nosti izlaska pred bira?e i skupljanja potpisa za kandidaturu za gradona?elnika, ju?er 20.04.2013. izili pred gra?ane Trilja te predstavili svoj predizborni letak, dio programa i kandidate za gradona?elnika Miljenka Mari?a i zamjenika gradona?elnika Romana Tadi?a. Vrijeme je bilo idealno, nebo plavo i prozirnoobe?avaju?e i vedro, a odaziv podupiratelja, pristaa i gra?ana je bio iznimno dobar. Za dva sata na ulici smo prikupili preko 100-tinu potpisa i ovim putem zahvaljujemo sugra?ankama i sugra?anima na podrci koja nam daje vjetar u le?a. Uz potpise kojih kandidat treba prikupiti (250 za grad Trilj), razgovarali smo sa sumjetanima, sluali njihove prijedloge, primjedbe i potrebe te iznijeli dijelove naega programa.Mi se sa narodom i u narodu osje?amo najbolje i smatramo ovo najboljim na?inom da nam se ljudi mogu obratiti te na taj na?in iz prve ruke vidjeti kakvi smo ljudi, stisnuti ruku , pogledati u o?i i pitati za na program i na dosadanji rad i ivot. Da smo sa punim potovanjem prema gra?anima izali govore nae broure, viemjese?ne pripreme i program koji ?emo zajedno sa gra?anima dopunjati i realizirati u vremenu koje dolazi ukoliko nam povjere mandat. Odgovorni, pristupa?ni i ozbiljni u svojim namjerama da na grad i sva njegova mjesta budu bolji jer..

Trilj se voli i ?uva druga?ije!

Demokr?ansko-pravaki savez za bolji Trilj

TO JE TO

 

Miljenko Mari?, prof. fil. i soc., kandidat za gradona?elnika-HRAST

Romano Tadi? , ekonomist, kandidat za dogradona?elnika-HDS

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Prikupljanje potpisa u Trilju