Ispis E-mail Facebook
Subota, 20 Travanj 2013

pdsvilaja1

Izvor: PD 'Svilaja'

Zelena ?istka ponovo u Hrvatskoj! Zajedni?ka jednodnevna akcija ?iš?enja divljih odlagališta otpada Zelena ?istka najve?i je ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj. Bu?enje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem o?uvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše zajedni?ko dobro, prvi je korak na tom putu.

Prepoznavši važnost kampanje “Zelena ?istka – jedan dan za ?isti okoliš” kao važan korak u promjeni odnosa gra?ana prema prirodi, o?uvanju okoliša u kojem živimo, te pravilno gospodarenje otpadom, ?lanovi Planinarskog društva "Svilaja" Sinj sa osobitim zadovoljstvom su se odazvali akciji. Od samog po?etka stavili su se na raspolaganje pružaju?i pomo? u organizaciji, pripremi i realizaciji akcije, od izvi?anja terena, lociranjem ilegalnih odlagališta otpada i mapiranja. Akcija ?iš?enja ispunila je sva naša o?ekivanja. Nije trebalo puno da se dva kontejnera dupkom napune otpadom kojega smo skupili na divljem deponiju na podru?ju Gornjeg Radoši?a. Iznenadila nas je koli?ina sakupljenog otpada, te brzina kojom su se kontejneri napunili.

 

Sve u svemu, bilo je potrebno tri sata efektivnog rada da se ukloni desetak kubnih metara pretežno krupnog otpada, a u akciji je sudjelovalo 20 planinara. Našlo se tu i kau?a, stolica, tepiha, plo?ica i cigle, plastike itd. Sve je odvezeno kamionom Komunalnog poduze?a "Vodovod i ?isto?a". Na divljem deponiju blizu Držaka ostalo je gra?evinskog materijala, me?utim za potpunu sanaciju potrebna je mehanizacija i angažman gradskih vlasti.

 

Poslije akcije planinare je do?ekao ru?ak u planinarskom domu "Orlove stine", a vrijedni planinari su u poslijepodnevnim satima akciju nastavili ?iš?enjem i ure?enjem okoliša doma, sa?enjem smreka, lipa, bagrema, breza i cvije?a.

 

Planinari su danas udružili napore kako bi pokazali koliko nam je važan okoliš i priroda, te što sve možemo i spremni smo u?initi u samo jednom danu. Svi zajedno, sve vrijeme moramo voditi brigu da okoliš i priroda Lijepe naše postanu i ostanu zeleniji.

 

pdsvilaja2

 

pdsvilaja3

 

pdsvilaja4

 

 

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako želite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv