NASLOVNICA TEME Otvoreno pismo dr. Danice Ramljak
Ispis E-mail Facebook
Otvoreno pismo dr. Danice Ramljak
Subota, 20 Travanj 2013

ramljak foto

Pie: Dr. sc. Danica Ramljak

U susret strukturnim i kohezijskim fondovima: Koliko su i kako spremni sinjski kandidati za gradona?elnika?Hrvatsku od ulaska u EU dijeli svega dva i po mjeseca i od dana ulaska do kraja 2013. godine biti ?e nam dostupno za financiranje raznih projekata izme?u 500 i 600 milijuna eura, a u 2014 godini oko 1,4 milijarde eura. Nikad vie sredstava na raspolaganju.

 

Velika sredstva koja zahtijevaju pripremljenost gradskih prora?una za financiranje izrade EU projekata, obu?ene gradske stru?njake za EU pripremu i provo?enje tih projekta, a posebice obu?ene timove za financijsko vo?enje projekata prema pravilima Europske komisije. Gradovi i op?ine uurbano se spremaju za nadolaze?e razdoblje. Obu?avaju lokalne stru?njake, uskla?uju zemljine s katastarskim ?esticama, zapoljavaju projektne menadere i alju financijske stru?njake na edukaciju u EU centre.

 

U gradu u koji je me?u vode?ima po nezaposlenosti u upaniji, u gradu koji mora pod hitno pokrenuti gospodarstvo da zaustavi op?i kolaps, u gradu koji ima ogroman odljev mladih kolovanih ljudi, u gradu koji eli izgraditi dodatne kole, sportske dvorane, pokrenuti kulturni turizam za koji znamo da ?ini oko 40 posto ukupnih prihoda u turizmu, a u kojem Alka i Velika Gospa donose prihod stanovnitvu ne vise od 10 dana godinje, u gradu s jednim polupraznim hotelom, neizgra?enim infrastrukturnim projektima i gradu koji ima veliki potencijal za pretvaranje starih vojnih objekata koje moe prenamijeniti u isplative projekte s novim radnim mjestima, pet kandidata prijavilo se za posao prvog ?ovjeka grada. Pet kandidata koji po trenutnom gradskom prora?unu oko 63 milijuna kuna godinje ni izdaleka ne mogu pokrenuti ozbiljne i kvalitetne projekte, posebice jednu od neuspjenijih gospodarskih zona u upaniji.

 

Ostaje veliko pitanje! Tko je najspremniji i najsposobniji? Kako od Mojanke otvoriti radna mjesta, pokrenuti hidroponski uzgoj vo?a i povr?a u Sinjskom polju, formirati klastere proizvo?a?a, zavriti muzeje i mnoge druge projekte?

 

Grad Sinj moe, a ne ivi od turizma. ?ujem da Bol na Bracu ima 1.500 stanovnika i 8 turisti?kih agencija, a Sinj s preko 20.000 stanovnika samo jednu. Nije ni ?udo da ne ivi od turizma. Mnogo izazova za budu?eg prvoga ?ovjeka grada i njegov tim u nadolaze?em razdoblju.

 

Koji kandidat ima najvie vizije i znanja organizirati preteno neu?inkovitu i nedovoljno obrazovanu gradsku strukturu za pripremu i provedbu strukturnih fondova kroz koje ?e oja?ati gospodarstvo? Koji kandidat zasluuje najvie povjerenja? Samo zadovoljan ?ovjek koji ivi od plodova svoga grada moe ?uvati svoj identitet i batinu u Europskoj obitelji.

 

Sinj ne smije i ne moe u europsku zajednicu na koljenima. Bilo bi jako vano da peticijom zatraimo da nam kandidati svoje znanje i viziju javno iznesu. Ne iz usta PR stru?njaka nego iz vlastitog znanja i vizije. Koji ?e im projekti biti prioriteti i s kojim timovima i iz kojih fondova ?e ih izrealizirati?

 

Javno pozivam medije u Sinju i upaniji da organiziraju tribinu na kojoj ?e gra?ani iz prve ruke mo?i ?uti koliko su nam budu?i kandidati spremni ponuditi viziju povla?enja sredstava. Jer, ako moe mala op?ina Lovas, moe i Sinj.

 

Gospodo kandidati: ne morate nigdje putovati izvan Sinja. Dovoljno je da do?ete u gradsko kino i uz moderiranje stru?njaka pokaete izravno gra?anima Sinja i Cetinske krajine sto znate i koliko ste se pripremili voditi grad koriste?i ogromna sredstva koja nam nadolaze. To Vam je obveza koju ne moete izbje?i i po kojoj ?emo Vas ocjenjivati na izborima.

 

Dolo je vrijeme da se jeftina politi?ka retorika i demagogija zamijeni rezultatom koji je mjerljiv. Gra?ani Sinja i Cetinske krajine to zasluuju.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Otvoreno pismo dr. Danice Ramljak