NASLOVNICA TEME Priop?enje sinjskog HDSSD-a
Ispis E-mail Facebook
Priop?enje sinjskog HDSSD-a
Subota, 20 Travanj 2013

Sinj2

Izvor: HDSSD Gradska organizacija Sinj

 

Potovani,

 

danas kada imamo svoju dravu u koju je utkano mnogo mladih ivota i proliveno krvi mnogo mladih ljudi, ne moemo se ne zapitati zasluuje li spomen na sve njih mudrije politi?ke odluke ljudi koji vode grad Sinj, kako bi ljudi koji u njemu ive bili zadovoljni. Mi u HDSSD-u smatramo da stanovnici grada Sinja zasluuju ivot dostojan ?ovjeka.

S tugom gledamo u to se pretvorila Cetinska nam krajina i grad Sinj, koji je unato? silnim obe?anjima na rubu ponora. Vojska od 4000 nezaposlenih, odljev mladih u druge gradove i zemlje, utjeha u poslovima popularno nazvanim javni radovi, dok sve vie ljudi prekapa kontejnere za sme?e, slika je grada koji je nekad ivio punim plu?ima. Grad se ne pokre?e ni po kakvoj osnovi, pa zato je vrijeme da se kae dosta. Dosta je poltronske i neodgovorne politike, vrijeme je za promjene.

Tuno je gledati predizbornu najavu Sdp i Hns-a, te gospodina Rajka Ostoji?a, o otvaranju hospicija u vojarni Kula, za stare i bolesne osobe sa podru?ja upanije. Kao to nije realiziran niti dolazak ininjerijske bojne H.V. u prolom razdoblju, sa skepsom i sumnjom se gleda i na ovo obe?anje.

Kao i gore spomenuta, i vojarna Ivania Nelipi?a je tako?er dugi niz godina zaputena i devastirana, zahvaljuju?i gluhim telefonima na relaciji Grad- Vlada RH, a to za neposredni u?inak ima potpuno propadanje infrastrukture bez ikakve ideje za koju svrhu bi se doti?na nekretnina prenamijenila. Ako se u dogledno vrijeme nita ne promijeni, ta dva vojna objekta ?e ostati svjedoci vremena nesposobnih hrvatskih Vlada i gradskih vlasti grada Sinja.

Mi u novoosnovanom HDSSD-u ne elimo da bivi vojni objekti ostanu samo mrtvi kapital, ve? i ovim priop?enjem isti?emo vanost brzog i aurnog djelovanja u svim dravnim instancama, kako bi se spasilo ono to se spasiti da.

 

HDSSD Gradska organizacija Sinj

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Priop?enje sinjskog HDSSD-a