NASLOVNICA TEME Pismo jednog studenta
Ispis E-mail Facebook
Pismo jednog studenta
Srijeda, 24 Studeni 2010
jelacic

Pie: Ante unjara, sinjski student u Zagrebu

Dragi moji

I mi ode u Zagrebu smo napeti ki puke do?ekali novitadu iz Nairobija. Nakon me?unarodnog priznanja UN-a okrenila se nova plo?a. Ispaljena je inicijalna ma?kula projekta iza kojeg stoji cili Grad, VAD, Crkva, Zajednica ugostitelja, upanija...

Ajde isplatit?e se sva muka oko izrade video materijala, internet stranica, obnove tvr?ave, Dvora, hipodroma, bazena ta puta i stadiona ta neputa vodu

Vrime je da neko od oni 10 miljuna stranaca na obali navrati i u nau varo (jer eto sad ima i me?unarodnu potvrdu da ima ta vidit), ostavi koji euro, i daak daleki krajeva, a iz Sinja ku?i ponese lipu uspomenu i reklamu za nove goste, a more bit i potencijalne inventitore u GZK. Sve ovo na radost oni priko dvi iljade nezaposlenih, koji su ve? odavna po?eli u?it strane jezike, ...,budilica zvoni..., krenimo ispo?etka...

Kada sam se prije po godine u Portugalu naa u arolikom drutvu iz Portugala, Njema?ke, Indonezije, i VB, nisan se moga suzdrat da malo ne izreklamiran i rodni kraj. ?ovik kad po?ne upoznavat i cinit tu?e nekako u isto vrime vie cini svoje.

Sva sri?a pa smo se zatekli u hostelu kraj kompjutera sa internetom. Odli?na sprava za izbjegavanja bruke sa indijanskin engleskin i izravne prezentacije re?enog... ipak kume, slubena stranica VAD-a je napisana samo na rvackom! A onda drito na jubito. A tamo ima ta vidit. Na upit Alka prvih 150 videa je manje vie vezano sa Alku Vuicu, a dalje i ne elim pritraivat jer su se rezultati proirili po svim kontinentin sa sve manje nade da ?u na onu Sinjsku Alku naletit.

Ipak eto malo sri?e sa snimkan, svaka ?ast autorima na trudu. Ri? je o isje?cin sa televizije i amaterskin snimkan Alke, ali uza svaku je jo uvik potriban jedan lokalac da rukan i nogan opie svaki detalj.

Sad pretpostavite moju muku kad su i u takim uvjetin sluatelji krenili dalje ispitivat, pa opisuj: klape, reru, kolo, vrli?ko kolo, a oduevljenje nastaje kod baba i dida sa Gljeva na nekoj amaterskoj snimci s oto?ki ma?kara.

Ovo priznanje UNESCO-a (Alci i napivin) je moda najbolje dolo da Sinjani svate dvi stvari: da i njijova kultura vridi, ali i da je imaju dunost ?uvat ne samo radi sebe, ve? i radi drugi. Tin drugin je triba i prezentirat, i omogu?it da kada saznaju za nju do?u i svojon financijskon pomo?i pomognu njenom o?uvanju (?itaj turizam). Druga varijanta je da batinici te kulture postanu (il ostanu, kako o?ete) pojedinci, a to vodi njenom nestajanju.

O promociji putem interneta i njenoj vanosti nije potrebno troit ri?i. Tu se za male novce mogu ?uda posti?. Ako nita drugo a ono da se na upit Alka na youtubeu umisto Alke Vuice pojavi jedan kratak ali sadrajan video na engleskon, njema?kon, kineskon...

Pa kad se ve? nema u nacionalnin i regionalnin medijin, da se bar malo razastremo po internetu!

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Pismo jednog studenta