NASLOVNICA TEME Alka u filmskom spektaklu!
Ispis E-mail Facebook
Alka u filmskom spektaklu!
Utorak, 23 Studeni 2010
alkari_josipovic

Izvor: www.dalmacijanews.com  Autor: Jerko Blaji?

Ve? nekoliko godina na sinjskoj tvr?avi Grad uo?i alkarskog nadmetanja, po scenariju prof. Velimira Borkovi?a prire?uje se dramaturki prikaz nekih detalja napada Turaka na Sinj u kolovozu 1715. godine, zasnovan na Dnevniku bitke.

Taj doga?aj oboga?uje i prenosi svijetu uivo spoznaju o juna?koj obrani slobode Sinja i cetinskog kraja, o nadahnu?u koje im je u tome dala molitva Majci od Milosti (danas Gospi Sinjskoj), i o ra?anju Alke u dananjem obliku u taj spomen.

No, kako se blii velika proslava 300. godinjice Alke i ?udesne obrane, ponovo se aktualizira mogu?nost i elja da se Alka na?e na filmu kao povijesni spektakl.

I ne samo to. Malo je kome poznato da je istaknuti dirigent (i doktor filozofije) Oskar Danon (1913 2009) 1965. g. povodom 250.godinjice Alke napisao operu Alkar, to bi se prigodom velikog jubileja moglo realizirati.

Kad smo kod filmovanja Alke, podsje?amo na scenarij, koji je 1986. godine, pod naslovom Gvozdeni prsten napisao Petar Brakus (zapravo Petar Ivandi?, podrijetlom iz Hrvaca), koji danas ivi u Beogradu.

Recezenti tog djela su Sinjani dr. Duan Juri? i Sinia Pavi?, poznat kao pisac brojnih humoristi?kih i drugih serija za beogradsku televiziju.

Autor je scenarij, preveden i na engleski godinu poslije, zasnovao na djelu Alkar, Dinka imunovi?a, kojem ga je osim Alci tako?er posvetio. Koriteni su i povijesni izvori iz vremena turske vlasti na u dolini Cetine. Filmska pri?a doga?a se ba u vremenu od 23. srpnja do 15. kolovoza 1715. godine, dakle kada su Osmanlije pripremale opsadu i napadale Sinj, ali i s refleksijama 500 godina ivota naroda cetinskog kraja.

- U sklopu realizacije programa obiljeavanja 300 godinjici Alke pri samom kraju je zavretak izgradnje kompleksa Alkarski dvori, Alka je primljena u registar UNESCO-a kao imovina od svjetskog zna?enja, nastavlja se restauracija tvr?ave Grad, a uredit ?e se i tvr?avica Kami?ak.

Do proslave ?emo se urediti Alkarsko trkalite i postaviti nove suvremenije tribine. U Alkarskoj ergeli stvara se tip konja na kojem ?e se tr?ati 300. Alka. U programu je kovanje numizmati?kog novca s motivima Alke, izdavanje prigodne potanske marke naveo je predsjednik Vitekog alkarskog drutva Stipe Juki?.

Sinjani ?e imati i drugih brojnih aktivnosti kojima ?e obogatiti ovaj jubilej Alke, kao to je tiskanje Leksikona o Alki, koji pripremaju knjievnik Marko Gr?i? i Ivo Dalbello, a postoji prijedlog da se radi zna?enja i zatite donese (poseban) Zakon o Alki.

Ne moe se zaobi?i ni posebna proslava 300 godina od ?udesne obrane Sinja i sa vjerske odnosno crkvene strane, jer su Alka i Gospa Sinjska u tome usko vezane.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Alka u filmskom spektaklu!