NASLOVNICA TEME Press konferencija: Ante Smoljo
Ispis E-mail Facebook
Press konferencija: Ante Smoljo
Utorak, 23 Studeni 2010
smoljoa02

Autor: Marija Maro

Ante Smoljo, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata - ogranak Sinj odrao je konferenciju za novinare, na kojoj je izvjestio kako je jutros gradona?elniku Ivici Glavanu i Gradskom vije?u jo jednom uputio dopis o inicijativi UHBDDR-a o imenovanju jedne ulice u Sinju Vukovarskom ulicom, kao i podizanje spomen obiljeja u Vukovaru poginulim Sinjanima i Cetinjanima, na ?elu s Ivicom Poljakom Sokolom i Andrijom Al?i?em. Ovu inicijativu podrale su sve braniteljske udruge s podru?ja Sinja i Cetinskog kraja.

- U dopisu upu?enom gradona?elniku Ivici Glavanu i Gradskom vije?u stoje tisu?e i tisu?e branitelja koji su svojom krvlju natapali hrvatsku grudu od juga Hrvatske, preko Maslenice, Bosne, do naeg herojskog Vukovara.

Ante Smoljo napominje kako je inicijativu o imenovanju jedne ulice u Sinju Vukovarskom ulicom UHBDDR podnio prije nekoliko godina, a smatraju nedopustivim da Grad ignorira ovakve inicijative.

Ukoliko Grad Sinj i Gradsko vije?e ne odgovore pozitivno na njihov zahtjev, UHBDDR ?e prekinuti svaku suradnju s Gradom i gradskim vlastima.

Smoljo naglaava kako ?e u tom slu?aju Udruge iz Domovinskog rata same pokrenuti akciju kojom ?e u Vukovar na sljede?u obljetnicu pada grada postaviti spomen obiljeje. Udruge ?e same izna?i lokaciju, novac, idejno rjeenje i platiti trokove.

Smoljo je na kraju zaklju?io kako Grad Sinj mora izna?i snage i novca, mora pokazati svoju domoljubnu i ljudsku stranu i ispuniti inicijative koje su udruge branitelja pokrenule.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Press konferencija: Ante Smoljo