Ispis
Priop?enje predsjednika MO Otok
Utorak, 11 Lipanj 2013

srediste-otoka-m

Piše: Ante Norac, predsjednik MO Otok

 

Poštovane mještanke i mještani Op?ine Otok,

 

obra?am Vam se kao Predsjednik Mjesnog odbora, ogor?en odnosom aktualne vlasti prema radu Mjesnog odbora Otok, odbora kojeg ste Vi dragi mještani izabrali na neposrednim izborima održanim 20. velja?e 2011. god.

 

Naime, koliko se got puta mi sastajali i održavali sjednice, raspravljali o problemima koji su u našoj domeni te donosili zaklju?ke, te provodili kroz Zapisnik, zamislite, to isto nit ne do?e do Na?elnika, a kamo li da se isti o?ituje na njih. Ina?e Nadzor nad zakonitoš?u rada tijela mjesnog odbora obavlja Na?elnik, koji se nije udostojao do?i na niti jednu sjednicu Mjesnog odbora. Ispada da je za njega to ponižavaju?e.

 

Žalosno je da Mjesni odbor ne dobiva novac iz Op?inskog prora?una, kao Udruge, Sportski klubovi, Kulturno umjetni?ko društvo i drugi, ve? iste daje Na?elnik kada on to odlu?i.

 

Mjesni odbor Otoka na zadnjoj sjednici je predlagao i izglasao: sanaciju nerazvrstanih cesta u Op?ini Otok, sanaciju isto?nog prilaza župnom uredu, postavljanje prometnih ogledala na opasnim raskrižjima, nov?anu pomo? za obitelj Tomaševi?, Šimunovi? i niz drugih prijedloga koji su zanemareni od sadašnje vlast. Isti zapisnik je protokoliran u Op?ini 18.01.2013.g., naravno po istome se nisu niti o?itovali, a kamoli da su nešto napravili od predloženih projekata.

 

Iz svega ovog je vidljivo da sadašnja vlast, gleda isklju?ivo svoje interese te donose odluke kakve njima odgovaraju ne slušaju?i druge, odnosno rade sve u svoju korist, a na štetu nas i cijele Op?ine Otok.

 

Zato, ovim putem pozivam aktualnu vlast da nas podrži u našim planovima, te da nas ne zaboravi kao ovih prethodnih godina, jer mi smo tu za dobrobit op?ine i njenih mještana.

 

Predsjednik Mjesnog odbora Op?ine Otok.

Ante Norac