Ispis
Ultrazvu?ni pregled dojki
Nedjelja, 21 Studeni 2010
ultrazvuk_dojke

Autor: Ivana Vran?i?

Socijaldemokratski forum žena SDP-a Sinj organizira predavanje o edukaciji i prevenciji raka dojke s ultrazvu?nim pregledom dojki. Akcija ?e se održati u srijedu, 24. studenoga, u prostorijama sinjskog SDP-a od 16 sati. Žene zainteresirane za pregled mogu se upisati pozivom na broj telefona 821 – 121 od 10 do 12 sati.

Ovo je peta ovogodišnja akcija ultrazvu?nog pregleda dojki koji Forum žena SDP-a, u suradnji s Klubom žena lije?enih od karcinoma dojke iz Splita, organizira u Sinju.

Interes žena s podru?ja Cetinskog kraja za akciju je velik. Prema rije?ima predsjednice Foruma žena sinjskog SDP-a Dijane Breko, akcija se organizira ve? osam godina, a godišnje ih se održi pet. U prosjeku akciji pristupi više od 40 žena, što zna?i da ih se godišnje pregleda 300 – tinjak.