NASLOVNICA TEME Glavan sa suradnicima na Hit radiju
Ispis E-mail Facebook
Glavan sa suradnicima na Hit radiju
Petak, 07 Lipanj 2013

P1140446

Autor: Ivana Vran?i?   Foto: Petar Dadi?

U dananjoj emisiji Hit radija '100 ljudi 100 ?udi' gostovali su novi-stari gradona?elnik Sinja Ivica Glavan i njegovi zamjenici Kristina Krianac i Zlatko Ugrin.Gradona?elnik Glavan u emisiji je pojasnio kako dogradona?elni?ki resori ubudu?e ne?e biti podijeljeni na gospodarstvo i drutvene djelatnosti, te da ?e se oba dogradona?elnika baviti i jednim i drugim resorom. Krianac i Ugrin ne?e biti dogradona?elnici volonteri, nego ?e svoje dunosti obavljati profesionalno.

 

Kristina Krianac je posljednje ?etiri godine bila direktorica gradskog poduze?a za parking 'Kami?ak'. U svom predstavljanju kazala je kako je spremna na obveze i izazove koje donose dunosti dogradona?elnice, a kao svoju prednost istaknula je 15-godinje iskustvo u radu s financijama u privatnom sektoru i ?etverogodinje u javnom sektoru.

 

Zlatko Ugrin zavrio je fakultet ekonomije u Splitu smjer financije, govori dva svjetska jezika, a namjerava se jo usavravati, sukladno me?unarodnim standardima. Radno iskustvo stekao je kako pripravnik u Gradskoj upravi Grada Sinja.

 

Gradona?elnik Ivica Glavan najavio je novu sistematizaciju radnih mjesta u Gradskoj upravi, te vrlo izgledno osnivanje novih upravnih odjela, kako bi se rasteretili postoje?i.

 

Prema najavama gradona?elnika, drutvo Gospodarska zona Kukuzovac u vrlo kratkom roku ?e biti pripojeno Gradskoj upravi, a u njemu ?e biti zaposlen samo jedan djelatnik.

 

Glavan je iskoristio gostovanje u emisiji Hit radija, te je pozvao svoje protukandidate, kao i gradske vije?nike, na suradnju u interesu Sinja i njegovih gra?ana. Najavio je i konstituiraju?u sjednicu Gradskoga vije?a, koja ?e se odrati 17. lipnja s po?etkom u 13,30 sati.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Glavan sa suradnicima na Hit radiju