NASLOVNICA TEME 'Opsada Sinja' na Prokurativama
Ispis E-mail Facebook
'Opsada Sinja' na Prokurativama
Petak, 07 Lipanj 2013

opsada2

Autor: Marija Maro

Na splitskim Prokurativama ve?eras od 19 sati i 30 minuta odrat ?e se kulturno povijesna manifestacija 'Tragom prolosti Dalmacije Dalmacija od antike do danas'. U projekt se uklju?ila i Turisti?ka zajednica grada Sinja.

 

Organizator manifestacije je Dalmatian hot spots magazin, a cilj projekta je razviti prepoznatljivu zajedni?ku turisti?ku ponudu koja ?e se bazirati na kulturnoj batini i poboljanju konkurentnosti turizma. Ova manifestacija prezentira izvorni identitet Dalmacije i autenti?nost turisti?kih ponuda destinacija Splitsko dalmatinske upanije.

 

Projekt ?ini est kulturno-povijesnih doivljaja saetih u 90 minuta. Izme?u ostalog, publika ?e mo?i uivati i u predstavi 'Opsada Sinja'. Naime, ?lanovi Sinjskog pu?kog kazalita uprizorit ?e saetak doga?anja koji su prethodili slavnoj pobjedi Sinjana nad Osmanlijama 15. kolovoza 1715.

godine.

 

Prema rije?ima direktorice Turisti?ke zajednice grada Sinja Jelene Bili?, na ve?eranjoj manifestaciji prezentirat ?e se suveniri i zanati Cetinskog kraja.

'Nai kazalitarci izvest ?e jedan dio iz predstave, a tom prilikom ?emo promovirati i male broure koje smo tiskali na hrvatskom i engleskom jeziku kako bismo Spli?anima i svim turistima najavili predstavu 'Opsada Sinja' koja ?e se odrati 10. kolovoza u Sinju. Imat ?emo i dva tanda na kojima ?e braniteljska zajednica promovirati suvenire i zanate iz naeg kraja', naglasila je Jelena Bili?.

 

 

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME 'Opsada Sinja' na Prokurativama