NASLOVNICA TEME Vjetroelektrane u Cetinskom kraju
Ispis E-mail Facebook
Vjetroelektrane u Cetinskom kraju
Četvrtak, 30 Svibanj 2013

vjetroelektrana1

Izvor: Mr. sc. Iljko ?uri?, 'Otra Stina d.o.o.'

 

Proli tjedan su drutvu Otra Stina izdane uporabne dozvole za transformatorsku stanicu Votane s 110kV priklju?nim dalekovodom do dalekovoda Kraljevac- Buko Blato, a to ?ini priklju?ak vjetroelektrana ST1-1 Votane i ST1-2 Kamensko na prijenosnu mreu HEP-OPS-a.

Navedenim su stvoreni preduvjeti za trajno priklju?enje odnosnih vjetroelektrana koje se o?ekuje tijekom srpnja tj. nakon izdavanja uporabnih dozvola.

 

Ako se uzme da je prosje?na potronja ku?anstva u Republici Hrvatskoj 3000 kWh, vjetroelektrane ST1-1 Votane i VE ST1-2 Kamensko ?e na godinjoj razini proizvoditi dovoljno energije za napajanje 38.320 ku?anstava, to predstavlja ?25% ukupnog broja ku?anstava u Splitsko-dalmatinskoj upaniji. Svojim radom vjetroelektrane ?e smanjiti isputanje tetnih, opasnih tvari koje bi svojim radom ispustile termoelektrane na lignit kako bi proizvele istu koli?inu energije. Procjena utede na emisijama nepoeljnih tvari na godinjoj razini je oko 110.170.000 kg CO2, 6.035 kg pepela i ljake, 2.682.400 kg otpadne vode, 721.374 kg SO2, 502.950 kg NOX, 712.752 kg tekih metala te 220.034.000 kWh otpadne topline. Grad Trilj ?e na godinjoj razini od navedenih vjetroelektrana prihodovati cca. kn 1.000.000,00 a Republika Hrvatska 1,5% prihoda od proizvedene elektri?ne energije.

 

Sljede?i projekt vjetroelekrana koji planiramo realizirati u Sinjskoj krajini je ST3-1/2 Visoka- Zelovo. Dobili smo pravomo?nu lokacijsku dozvolu te smo u fazi dobivanja potvrde glavnog projekta. Po?etak realizacije projekta vjetroelektrana ST3-1/2 Visoka- Zelovo o?ekujemo u prolje?e 2014. godine.

 

vjetroelektrana2

 

vjetroelektrana3

 

vjetroelektrana4

 

 

 

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Vjetroelektrane u Cetinskom kraju