Ispis
Su?eljavanje Mareti?a i Sili?a
Ponedjeljak, 27 Svibanj 2013

P1140206

Autor: Ivana Vran?i? Foto: Petar Dadi?

Kandidati za na?elnika Dicma Ivan Mareti? i Josip Sili? su?elili su se danas u programu Hit radija.Kandidati su odgovarali na pitanja o razvoju gospodarstva na podru?ju op?ine Dicmo, osobito dicmanjske Poduzetni?ke zone i mogu?nostima razvoja poljoprivrede, mjerama razvoja dicmanjskih naselja, socijalnoj politici i poboljšanju socijalnog statusa gra?ana Dicma, komunalnoj infrastrukturi, te o razvoju sporta i kulture.

 

U završnoj rije?i kandidati su pozvali svoje bira?e da izi?u na drugi krug izbora koji ?e se održati 2. lipnja.

 

Sljede?e su?eljavanje u programu Hit radija je sutra, 28.05., a gosti su kandidati za na?elnika Otoka Dušan ?ula i Branko Samardži?.

 

U srijedu, 29.05. su?elit ?e se kandidati za gradna?elnika Vrlike Ivan ?ori? i Marijo Deli?, a u ?etvrtak kandidati za gradona?elnika Trilja Miljenko Mari? i Ivan Šipi?. U petak, 31.05. bit ?e drugo su?eljavanje kandidata za gradona?elnika Sinja Tomislava Budimira i Ivice Glavana.