NASLOVNICA TEME Kandidati komentiraju rezultat izbora
Ispis E-mail Facebook
Kandidati komentiraju rezultat izbora
Ponedjeljak, 20 Svibanj 2013

gradonacelnici

Autori: Ante Boti? i Marija Maro

Za nama je prvi krug izbora za gradona?elnika Sinja u kojem su najbolji rezultat polu?ili kandidat HDZ-a Tomislav Budimir i dosadanji gradona?elnik Sinja, kandidat Nezavisne liste dr. Jadrijevi?a Ivica Glavan. Dvojica kandidata za mjesto gradona?elnika borit ?e se u drugom krugu koji ?e se odrati 2. lipnja.

Za komentar izborih rezultata zamolili smo svih sedam kandidata koji su se borili za mjesto prvog ?ovjeka Sinja.

Kandidat HDZ-a Tomislav Budimir, koji je osvojio 29,45% glasova, izrazio je zadovoljstvo ulaskom u drugi krug.

'Jako sam zadovoljan ostvarenim rezultatom.U izbore sam krenuo iz jedne sitacije koja do sada nije bila prisutna to se ti?e HDZ-a. Naime, po prvi puta krenulo se u izbore iz pozicije oprbe, a kao takvi uspjeli smo posti?i najbolji rezultat u gradu. Bolji smo i od aktualne vlasti i aktualnog gradona?elnika koji je izgubio povjerenje bira?a koji ele promjene. Ja sa svojom ekipom ?u jam?iti bolji smjer Sinja nego to je bio do sada. Zahvaljuem svima koji su nam dali potporu, kao i kandidatima koji su sudjelovali na izborima, a posebno Miru Bulju koji je ostvario odli?an rezultat. Njegov rezultat pokazuje da je svih ovih godina narod prepoznao njegov rad, a nadam se kako ?emo ostvariti suradnju u narednom razdoblju.'

 

Zadovoljstvo nije krio ni aktualni gradona?elnik Sinja i kandidat Nezavisne liste dr. Jadrijevi?a Ivica Glavan kojem je u prvom izbornom krugu povjerenje iskazalo 28,83% bira?a.

'Najprije ?estitam svim politi?kim suparnicima i svima koji su sudjelovali u ovim izborima, a posebno naim sugra?anima. Ovaj na rezultat je jedno ?udo politi?ko koje ?e opisivati i sociolozi, da se jedna grupa gra?ana udrui i ve? drugi put poalje poruku politi?kim strankama. Mislim da kro?imo pravim putem. Imamo prave projekte i mislim da to gra?ani prepoznaju, to su potvrdili i na ovim izborima. Osje?am se veli?anstveno, ulazim u drugi krug i bez obzira na ishod rezultata 2.lipnja, mogu slobodno poru?iti da se osje?am kao pobjednik.'

 

eljko Prelas, kojeg je podrala koalicija SDP-HNS, smatra kako je ostvario dobar rezultat unato? tome to nije proao u drugi izborni krug.

'Nisam uspio u?i u drugi krug, ali mislim da sam polu?io jedan dobar rezultat, obzirom na sve okolnosti. Za gradona?elnika Sinja kandidirao sam se jer nisam mogao vie stajati po strani i gledati kako moj grad propada. Istinski sam se stavio na raspolaganje gradu kao nestrana?ki kandidat, stao sam uz SDP i HNS kako bih imao potporu dravne razine. Me?utim, javnost to o?ito nije prepoznala. Zato sam elio imati potporu dravne razine tako da projketi koje budem gurao ne nailaze na nikakve prepreke. Svoju kampanju sam sam financirao. Nisam uloio puno, me?utim, jednostavno sam odradio sve to sam. Ne osje?am da sam puno izgubio, ali mislim da ?e se ipak osjetiti moj dio koji nije proao. Ulaskom na ?elno mjesto u gradu sigurno bih doprinio razvoju grada. Na samom kraju zahvalio bih se onima koji su glas dali meni, kao i svima onima koji su izali na izbore. Posebno bih zahvalio svojim Brnaanima jer su mi stvarno iskazali povjerenje. elim uspjeh gradona?elniku koji ?e dobiti mandat u drugom krugu.'

 

Nezavisni kandidat Miro Bulj istaknuo je kako se osje?a kao pobjednik izbora.

'Najprije bih zahvalio svim glasa?ima i svima koji su bili dio izbora, a posebno onima koji su dali glas meni za gradona?elnika i za nau listu za gradsko vije?e. Mi se osje?amo kao pobjednici ovih izbora i nova smo politi?ka snaga u gradu, tre?a-?etvrta politi?ka opcija. Dobili smo politi?ke stranke na vlasti, jer te koalicije koje imaju tri ?etri stranke u koaliciji imaju neto vie glasova od nas. Nastavljamo na rad, nadamo se da ?emo biti konstruktivni u politi?kom radu i da ?emo ovaj grad pomaknuti korak naprijed.'

 

Nezavisni kandidat arko Romac are kazao je kako su gra?ani Sinja pokazali da ne ele promjene.

'To je volja naroda. Da sam zadovoljan nisam, ao mi je to nisu prepoznali moju listu, neke nove ljude, neki novi na?in. Ali, to je tu je, to je volja naroda. ?estitam Miru Bulju koji je polu?io fantasti?an rezultat. HDZ i SDP su standardni, dr. Stipislav Jadrijevi? sa svojom listo je isto odli?an. Na politi?koj sceni grada Sinja u principu se nita ne mijenja, nai ljudi su pokazali da ne ele promjene. to je tu je, ivot ide dalje. Moj izlet u politiku je bio neuspjean. Znamo tko su nam glasa?i, odakle su. U principu, mislim da moji glasa?i nisu ni izali.'

 

Kandidat HPB-a Vlatko Rogulj istaknuo je kako je zadovoljan rezultatom, obzirom da se prvi put kandidirao.

'Zadovoljni smo, s obzirom da prvi put izlazimo na izbore. Izali smo samostalno, ovo je jedan pristojan rezultat. Sad smo puno nau?ili, trebamo sjest i porazgovarat, vidjet gdje su bile greke, a sigurno da ?emo nastavit dalje raditi i nastojati opet sudjelovati na idu?im izborima. HDZ, SDP i Nezavisna lista dr. Jadrijevi?a su standardno polu?ili dobre rezultate jer imaju svoje bira?ko tijelo koje redovito izlazi na izbore. Mislim da je rezultat izbora o?ekivan.'

 

Kandidat HDSSD-a Nikola Saratlija istaknuo je kako je posebno zadovoljan time to je izborna kampanja protekla u ozra?ju fair playa.

'Ovo je o?ekivao, znate ono 'koliko para, toliko i muzike'. Nema uop?e razo?aranja to se ti?e mene i male stranke koja me podrala. Za drugi krug ne?emo posebno sugerirat gra?anima za koga da glasaju. Smatram da su to pametni i zreli ljudi i da ?e glasati po svojoj savjeti kao i do sada. Po mom miljenju, o?ekivano je da ova dvojica jakih idu u drugi krug. Oduevljen sam atmosferom. Osim nekih manjih ?arki izme?u dvojice kandidata, sve je bilo super i fer, posebno nakon predsatavljanja u Splitu, nakon kojeg smo svi skupa sjeli kao pravi sugra?ani, svi smo mi nai. Mislim da smo poloili ispit demokracije i da smo se ponaali kako i dolikuje gra?anima Sinja i Cetinske krajine.'

 

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Kandidati komentiraju rezultat izbora