Ispis E-mail Facebook
Petak, 17 Svibanj 2013

alkari kandidati02

Autor: Ante Boti?

Prozivkom kandidata za ovogodišnje alkarske sve?anosti ju?er su na sinjskom hipodromu po?ele pripreme za 298. Alku.Na prostoru ispred štala Alkarske ergele, vojvoda mr. Ante Vu?i? izvršio je prozivku kandidata. Na popisu su imena koja su do sada sudjelovala u sve?anoj alkarskoj povorci: alaj?auš Ton?i Bešli?, Kristijan Biki?, Josip ?a?ija, Jure Domazet-Lošo, Alen Filipovi? Gr?i?, Hrvoje Filipovi? Gr?i?, Ivica Filipovi? Gr?i?, Denis Gugi?, Andrija Hrgovi?, Dušan Ivandi?, Frano Ivkovi?, Nenad Mari?, Joško Masni?, Tino Radanovi?, Ante Runje, Mario Šušnjara,Martin Šušnjara, Frano Talaja, Petar Tomaševi?, MarkoVrca,Mladen Vu?kovi?, Ante Zorica i zamjenik alaj?auša Ivo Zorica. Na popisu vojvode Vu?i?a su i vježbenici Stipe Bogdan, Mislav Franchini, Stipe Juki?, Bože Mandac, Alen Poljak, Mihovil Župa i po prvi puta, a kao vježbenik pozvan je i Josip Jadrijevi?. Pozivu na prozivku odazvao se 21 kandidat, a 9 ih je opravdalo svoj izostanak.

 

Obra?aju?i se kandidatima vojvoda Vu?i? je naglasio kako od njih tijekom priprema traži odgovornost, rad, red i ozbiljnost.

 

'Vi na Alci predstavljate tisu?e Sinjana i Cetinjana. Od vas tražim maksimum u radu i ponašanju. Svi ste ravnopravni kandidati za sudjelovanje u alkarskim sve?anostima, neovisno je li netko kopljanik ili je vježbenik', naglasio je Vu?i?, koji je okupljenima javno kazao kako je prihvatio zamolbu dugogodišnjeg alkara i nekadašnjeg slavodobitnika Mladena Vu?kovi?a, da mu ovogodišnja Alka bude oproštajna.

 

Kandidatima se kratko, zaželjevši im dobro zdravlje i dobre pripreme, obratio i predsjednik predsjednik ?asnog suda Andrija Filipovi? Gr?i?.

Alaj?auš Ton?i Bešli? iznio je plan prema kojem ?e se pripreme odvijati kao i prošle godine, utorkom i petkom na podru?ju Sinjskog polja, sve do po?etka srpnja kada kandidati odlaze na Alkarsko trkalište. Prvi dan priprema je danas u 18 sati.

 

Nakon prozivke, kandidati za ovogodišnje alkarske sve?anosti su iz štale Alkarske ergele preuzeli su sedla i ostalu opremu, te su izvršili dekonzervaciju.

 

Prozivci alkara nazo?ili su još i tajnik VAD-a Ivan Nasi?, harambaša Ivo Vukasovi?, ?lan UO VAD- ?lan upravnog odbora Tomislav Župi?, predsjednik NO Josip Vu?kovi?-Be?o, direktor alkarske ergele Stipe Šimundža i doma?in Društva Davor Benja.

 

alkari kandidati01

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako želite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv