NASLOVNICA TEME Izbori u Cetinskoj krajini
Ispis E-mail Facebook
Izbori u Cetinskoj krajini
Četvrtak, 09 Svibanj 2013

stari-grad-iz-zraka

Autor: Ante Boti?

Do lokalnih izbora ostalo je deset dana i polako u svoju zavrnicu ulazi slubena predizborna kampanja. Prikupljali su se potpisi, preslagivale i dogovarale liste, stvarale nove ili potvr?ivale stare koalicije, a od 5. svibnja u slubenu kampanju krenulo se estoko.U utrku za gradona?elni?ka, na?elni?ka i vije?ni?ka mjesta na podru?ju Cetinskog kraja uklju?en je veliki broj kandidatkinja i kandidata.

Lokalni izbori koji nam slijede, barem to se ti?e kandidatura, brojnija su u odnosu na dosadanje.

 

Grad Sinj:

Za gradona?elnika sredita Cetinskog kraja svoje kandidature istaknulo je 7 kandidata i to svi mukarci. Od 14 kandidata za njihove zamjenike, 8 je mukaraca i 6 ena. Za Gradsko vije?e pravovaljanih je 11 lista (sve ih predvode mukarci), odnosno ukupno 231 kandidat za 21 vije?ni?ko mjesto, a od toga je 165 mukaraca, a 66 ili 28,5 posto ena.

 

Grad Trilj:

U Trilju se za prvog ?ovjeka grada kandidiralo 5 kandidata, od toga 4 mukarca i 1 ena. Za njihove zamjenike 5 je kandidata i svi su mukarci. Za triljski saziv Gradskog vije?a borit ?e se 8 lista ili 120 kandidata za 15 mjesta u vije?u. Zanimljivo je kako jednu listu predvodi jedna ena, a ostali su mukarci. Od svih kandidata za gradsko vije?e (120) 94 su mukarci, a 26 ili 21,66 posto je ena.

 

Grad Vrlika:

Na sjeverozapadnom dijelu Cetinskog kraja za mjesto gradona?elnika 4 su kandidata i svi su mukarci. Od isto toliko kandidata za zamjenika dvije su ene i dva mukarca. U Vrlici su za ove izbore istaknute 4 liste za Gradsko vije?e s ukupno 44 kandidata, za 11 vije?ni?kih mjesta. Od toga 34 su mukarca i 10 odnosno 22,72 posto ena. Sve liste predvode mukarci.

 

Op?ina Otok:
Najve?a op?ina u Cetinskom kraju svoga na?elnika birat ?e izme?u 4 kandidata i svi su mukarci kao i njihova 4 kandidata za zamjenika. Za op?insko vije?e istaknuto je 8 lista za 15 vije?ni?kih mjesta. Sedam lista predvode mukarci, a jednu ena. Od 120 kandidata za vije?e, 97 je mukaraca i 23 odnosno 19,16 posto ena.

Op?ina Hrvace:

U op?ini Hrvace za naklonost bira?a politi?ki se s programima bore 4 kandidata za na?elnika, svi mukarci. Za njihove zamjenike kandidirane su dvije ene i dva mukarca. Za op?insko vije?e od 13 ?lanova svoje kandidature istaknulo je 7 lista. est lista predvode mukarci, a jednu ena. Od 91 kandidata za vije?e, 76 je mukaraca i 15 odnosno 16,48 posto ena.

 

Op?ina Dicmo:

Dicmanjani ?e svog na?elnika birati izme?u 4 kandidata i svi su mukarci. Od isto toliko kandidata za zamjenika, 3 su mukarca i 1 ena. Za 13 mjesta u op?inskom vije?u istaknuto je 5 lista s ukupno 65 kandidata. Od toga je 56 mukaraca i 9 odnosno 13,84 posto ena. Sve liste za Op?insko vije?e predvode mukarci.

 

Cetinski kraj:

Gledaju?i ukupno stanje u svim op?inama i gradovima, dolazimo do slijede?ih podataka: 16 je kandidata za 3 mjesta gradona?elnika (Sinj, Trilj, Vrlika), od toga 15 mukaraca i jedna ena. Od 23 kandidata za zamjenike 15 je mukaraca i 8 ena.

Za 3 na?elni?ka mjesta (Otok, Hrvace, Dicmo) kandidaturu je istaknulo 12 mukaraca, od istog broja kandidata za zamjenika 9 je mukaraca i 3 ene.

Za op?inska i gradska vije?a istaknute su 43 liste na kojima je ukupno 671 kandidat za 88 mjesta u vije?ni?kim klupama, odnosno 8,6 kandidata bori se za jedno vije?ni?ko mjesto. Od 671 kandidata, 522 su mukarca i 149 ili 22,2 posto ena. Od 43 liste, njih 40 predvode mukarci, a 3 ene.

Za mjesta gradona?elnika, na?elnika i njihove zamjenike, te za mjesta u op?inskim i gradskim vije?ima kandidirale su se ukupno 734 osobe, od ?ega 573 mukarca i 161 odnosno 21,9 posto ena.

 

Iz ovih podataka name?e se zaklju?ak kako je zastupljenost ena u politi?kom ivotu Cetinskom kraju jo uvijek ispod prihvatljive razine, iako se stanje na tom planu proteklih godina mijenja na bolje. O?ito je politika u Hrvatskoj jo uvijek muki posao, jer bi zastupljenost ena u politici trebala iznositi 40 posto. U Cetinskom kraju to je daleko od stvarnosti. Je li to zbog toga to ene politika ne zanima, ili se jednostavno u 'mukom poslu' nisu uspjele izboriti za svoje mjesto. Nita ?udno za lokalno podru?je, jer i u Hrvatskom saboru samo je 25 posto ena.

to se ti?e trenutnih kandidatura za ove lokalne izbore, za primjetiti je kako je sve ve?i broj mladih na svim listama. Moda zbog toga 19. svibnja bude ve?i izlazak bira?a u odnosu na prije ?etiri godine, kada je na lokalne izbore u prvom krugu glasovanja izalo 55 posto stanovnika Cetinskog kraja s pravom glasa.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Izbori u Cetinskoj krajini