NASLOVNICA TEME Trofejna pastrva Mirka Tadi?a ?ake
Ispis E-mail Facebook
Trofejna pastrva Mirka Tadi?a ?ake
Ponedjeljak, 06 Svibanj 2013

dzaka1

Autor: Filip Ratkovi?

Na Cetini i njenim pritocima zaredali su ribi?ki trofeji. Smirivanjem vodene mase Cetine i njenih pritoka po?ela je 'sa radom' i riba. Najzanimljiviji ulov prijavio je Mirko Tadi?-?aka iz Rude. Poznati ribi? RD 'Cetina' iz Sinja na spoju izlaznog kanala HE Orlovac i rijeke Rude pored velikog mosta prije par dana je ulovio pastrvu poto?aru od 5,6 kg i duine 71 cm.Vrlo lijep trofej ulovio je na rapalu 'floating lure' i upredenicom na roli i tapu marke 'dam'.

Borba sa vrlo atraktivnom ribom trajala je dugih 45 minuta.Vrlo ilava poto?ara, poznata kao 'zubatak', bila je dostojan protivnik, ali je poznati rucki ribi? ?aka trofejnu ribu znao izvu?i na suho i uivati u ribi?kom doivljaju.

Znalo se na Rudi uloviti i ve?ih primjeraka, ali svako vrijeme nosi svoje osobine i ova ?akina pastrva je hvale vrijedna.

 

dzaka2

 

 

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Trofejna pastrva Mirka Tadi?a ?ake