NASLOVNICA TEME Tko su kandidati za gradona?elnika?
Ispis E-mail Facebook
Tko su kandidati za gradona?elnika?
Petak, 03 Svibanj 2013

sinj 02

Autor: Ivana Vran?i?

Gradsko izborno povjerenstvo (GIP) Grada Sinja utvrdilo je i prihvatilo pravovaljane kandidature za izbor gradona?elnika Grada Sinja. Pristiglo je 7 kandidatura.1. Po prijedlogu predlagatelja koalicije HDZ-HSLS-HSS-BUZ kandidat za gradona?elnika je Tomislav Budimir, a zamjenici Ivan Miji? i Zvonimir Rei?.

2. Po prijedlogu predlagatelja HDSSD kandidat za gradona?elnika je Nikola Saratlija, zamjenici su Jagoda Pavi?i? i Jelena aper.

3. Po prijedlogu predlagatelja grupe bira?a, predlagatelja Marija Vukasovi?a Lon?ara, Ivice Glavana i Davora Miloevi?a, kandidat za gradona?elnika je Ivica Glavan, zamjenici Kristina Krianac i Zlatko Ugrin.

4. Po prijedlogu predlagatelja grupe bira?a, predlagatelja Franke Mandi?, Mladenke Deli? i Bernarda Anti?evi?a, kandidat za gradona?elnika je Miro Bulj, zamjenici Martina Barbi? i Denis Bobeta.

5. Po prijedlogu predlagatelja kandidacijske liste SDP-HNS kandidat za gradona?elnika je Jakov eljo Prelas, zamjenici An?ela Patar Krn?evi? i Vitomir Peri?.

6. Po prijedlogu predlagatelja grupe bira?a, predlagatelja arka Romca, Bruna Bara?a i Meri Kutre, kandidat za gradona?elnika je arko Romac, zamjenici Bruno Bara? i Meri Kutre.

7. Po prijedlogu predlagatelja HPB kandidat za gradona?elnika je Vlatko Rogulj, zamjenci Branko Kelava i Josip Gapar.

 

GIP Grada Sinja zaprimilo je 11 kandidacijskih lista za Gradsko vije?e.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Tko su kandidati za gradona?elnika?