NASLOVNICA TEME Umjetnik proslavio ro?endan u Sinju
Ispis E-mail Facebook
Umjetnik proslavio ro?endan u Sinju
Utorak, 30 Travanj 2013

Sikirica 2

Izvor: KUS Sinj - Galerija Sikirica

Sino? je u organizaciji Kulturno umjetni?kog sredita i uz potporu grada Sinja odran program kojim je obiljeeno 80 godina ivota akademskog kipara Stipe Sikirice ?ije ime galerija nosi. Me?u brojnim gostima na proslavi uz umjetnika su bili i ?lanovi njegove obitelji te prijatelji i suradnici.Program je otvorila i o ivotu i djelu Stipe Sikirica govorila profesorica Dragana Modri?, voditeljica galerije Sikirica. Slavljeniku su u ime upanije Splitsko-dalmatinske i Grada Sinja ?estitali doupan Luka Br?i? i zamjenik gradona?elnika Zoran Vujanovi?. Potom je u glazbenom dijelu nastupila enska klapa KUD-a Vrilo iz Obrovca, a profesor Jakov Duki? je prisje?aju?i se mladala?kih dana i svojih susreta sa Sikiricom u njegovim zagreba?kim ateljeima, odrecitirao tri pjesme. Premijerno je prikazan i 15-minutni dokumentarni film o ivotu i djelu Stipe Sikirice, kojeg je autor Ante Gugi?.

 

Nakon projekcije govorio je likovni kriti?ar Milan Beli?, jedan od ponajboljih poznavatelja Sikiri?inog opusa, a na kraju se gostima obratio i sam slavljenik, te im kratkim govorom od srca zahvalio na poklonjenoj panji. I u finalu programa koji je osmislila i vodila Boena Romac, pogaena su svjetla u galeriji i osoblje je na binu donijelo slavljeni?ku tortu u obliku poznatog Sikiri?inog spomenika alkaru na dnu Alkarskog trkalita, na to je umjetnik dosta emotivno reagirao.

 

Ina?e za ovu prigodu u galeriji je postavljen privremeni postav iz Sikri?inog ciklusa An?elije, a radi se uglavnom o enskim aktovima. Postav je odabrala profesorica Modri? te naglasila kako je i ova izloba u okviru godinjeg projekta ena u Dalmatinskoj zagori.

 

Sikirica 4

 

Sikirica 3

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Umjetnik proslavio ro?endan u Sinju