Ispis E-mail Facebook
Ponedjeljak, 29 Travanj 2013

predstavljanje istrazivanja 01

Autor: Ivana Vran?i?

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar proveo je regionalno istraživanje u op?oj populaciji pod nazivom 'Istraživanje socio-kulturnih odrednica identiteta u perspektivi stvaranja novih mogu?nosti iskorištavanja prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Cetinske krajine'. Rezultati istraživanja predstavljeni su danas u Alkarskim dvorima u Sinju.Rije? je o zajedni?kom projektu gradova i op?ina Cetinske krajine, Sinja, Trilja, Vrlike, Otoka, Hrvaca i Dicma. Ispitivanje je provedeno na uzorku 1.000 stanovnika u razdoblju od 15. studenoga do 30. prosinca 2012. godine, a fokus grupe i intervjui organizirani su tijekom mjeseca sije?nja (Zagreb, Split, Sinj) i velja?e (dijaspora) 2013. godine.


Cilj istraživanja je bio ispitati percepciju stanovnika Cetinske krajine o nekim klju?nim pitanjima vezanim za doživljaje sebe i svoje sredine te predo?iti njihovu razvojnu viziju.Istraživanje je podijeljeno na 5 tematskih blokova: 1. Svakodnevni život u Cetinskoj krajini, 2. Sociokulturni identitet, 3. Religioznost i njezin prinos lokalnom identitetu, 4. Potencijali Cetinske krajine i njihovo iskorištavanje i 5. Razvoj i razvojne perspektive. Ravnatelj instituta prof. dr. Vlado Šaki? kazao je kako je rije? o jedinstvenom projektu provedenom u manjoj lokalnoj zajednici.

 

'Zahvaljuju?i razumijevanju gradona?elnika i na?elnika Cetinskog kraja, ali i velikoj podršci fra Bože Vulete i sinjskog samostana, ostvarili smo ovaj jedinstven projekt u manjoj lokalnoij zajednici, ali smo pri tome koristili metodologiju kao i za najzahtjevnije projekte. Stanovnici Cetinskog kraka sebe mogu vidjeti kroz metodologiju koja se upotrebljava ne samo na razini cijele Hrvatske u ve?im sredinama, ve? kroz metodologiju koja je zapravo svjetska i europska', kazao je prof. dr. Šaki?.

 

Prof. dr. Šaki? u svom je izlaganju kazao kako razvoj nije mogu?e gledati iz jedne perspektive, znanstvene ili stru?ne, ili isklju?ivo politi?ke, jer on ovisi o mnogim ?imbenicima, te da je vrlo važno mišljenje onih kojih se to ti?e.

 

Voditeljica projekta je Sinjanka dr. Jasna ?urkovi? Nimac, koja je kazala kako je istraživanje pokazalo da situacija u Cetinskom kraju nije toliko pesimisti?na koliko neki o?ekuju, te da je ona velikim dijelom preslika situacije u drugim dijelovima Hrvatske.

 

'Što se ti?e nekih konkretnih podataka, iz istraživanja je na više na?ina proizašlo da se ve?a pozornost treba usmjeriti na mlade, na njihovo obrazovanje i zapošljavanje. Pokazalo se da je iskorištenost kulturnih sadržaja nedostatna, a da ne govorimo o iskorištavanju prirodnih potencijala i gospodarskog razvoja', kazala je dr. ?urkovi? Nimac koja je zaklju?ila kako bi trebalo raditi na stvaranju foruma, koji bi kroz ovakve rasprave izoštrio bitne stvari kojima bi se trebalo više posvetiti.

predstavljanje istrazivanja 02

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako želite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv