NASLOVNICA TEME Sinj u serijalu Discover Croatia
Ispis E-mail Facebook
Sinj u serijalu Discover Croatia
Ponedjeljak, 29 Travanj 2013

photo by A.C.  Dhar media d.o.o.

Tekst i foto: Jelena Bili?, direktorica TZ Grada Sinja

Dana 26. 4. 2013., na konferenciji za medije u Zagrebu predstavljen je projekt DISCOVER CROATIA - EXPLORING ROUTE s ciljem prezentiranja hrvatske turisti?ke ponude na jedinstven na?in koriste?i najnovije tehnologije i kanale komunikacije.Touristar.tv pokre?e jedinstveni projekt koji ?e stranim, ali i doma?im turistima pruiti uvid u sve ljepote Hrvatske putem najsuvremenijih komunikacijskih kanala.

 

Pet turista, novinara i blogera, po jedan iz svake zemlje - Francuske, panjolske, Brazila, Amerike i Finske, pozvani su da kao sudionici upoznaju Hrvatsku, a sve to predvo?eni poznatom i viestruko nagra?ivanom novinarkom i producenticom Ashley Colburn, koja je osvojila nagradu Emmy za svoj show WOW Croatia.

 

Snimanje prvog dijela serijala odvijat ?e se tijekom rujna 2013. na ruti koja uklju?uje: Grad Zagreb, Zagreba?ku upaniju, Li?ko-senjsku upaniju, ibensko-kninsku upaniju, Grad Split, Grad Sinj, Makarsku rivijeru, Dubrova?ko-neretvansku upaniju.

 

Serijal ?e biti dostupan besplatno na www.touristar.tv uz mogu?nost potpuno slobodnog dijeljenja na svim drutvenim mreama bez ograni?enja.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Sinj u serijalu Discover Croatia