Ispis
Sumnjivi ugovor
Nedjelja, 28 Travanj 2013

hrzic sipic

Izvor: Slobodna Dalmacija  Piše: Toni Paštar

U posjedu smo ugovora o kupoprodaji zemljišta u zoni ?aporice kojim je grad Trilj ošte?en za više od 500 tisu?a kuna, a imamo saznanja da su neki pojedinci puno više profitirali za sebe. Tom tvrdnjom po?inje informacija triljskog HSLS-a odaslana politi?kim strankama u Trilju i potpisniku ovih redaka. Pismo u kojemu navode kronologiju doga?anja sa spornim zemljištem triljski HSLS prisnažio je preslikom kupoprodajnog ugovora i drugih prate?ih dokumenata.

Po?imo redom. Grad Trilj je 4. travnja 2007. godine u novouspostavljenoj gospodarskoj zoni ?aporice tvrtki Oporaba Slobodana Radi?a iz Splita prodao ?esticu zemljišta 310/26 K.O.?aporice od 36.100 metara kvadratnih po 30 kuna za kvadrat. Sveukupni iznos od 1.082.962 Oporaba je trebala platiti u 12 jednakih mjese?nih obroka od 90.246,84 kune, po?evši od sije?nja 2008. godine. Prvih 9 obroka je pla?eno, ali posljednja tri u ukupnom iznosu od 270.748,44 kune nisu ni do danas. Tadašnji triljski gradona?elnik Jozo Sara? u ugovoru s Oporabom zaštitio je interese Trilja i onemogu?io Radi?a da se njegova tvrtka uknjiži kao vlasnik zemljišta prije nego podmiri sve obveze prema Gradu.

Sara?a je na dužnosti gradona?elnika Trilja zamijenio Ivan Šipi?. Koji, tvrde iz HSLS-a, u ime Grada ne poduzima nikakve radnje za naplatu duga od kraja 2008. do kraja 2009. godine. Oporaba parcelira kupljeno zemljište i formira novu ?esticu 310/34 površine 11.814 kvadrata. Gradona?elnik Šipi?, stoji u pismu HSLS-a, 2. studenoga 2009. godine kod javnog bilježnika Josipa Bradari?a u Sinju potpisuje Oporabi suglasnost da se može uknjižiti na ?esticu zemljišta koja nije pla?ena gradu Trilju. Nakon toga gradona?elnik Šipi? supotpisuje kupoprodajni ugovor kojim Oporaba prodaje 11.814 metara kvadratnih tvrtki Tromont iz Splita. Novac od prodaje toga zemljišta u iznosu od 355.000 kuna, koji je trebao biti upla?en na ra?un grada Trilja, suglasnoš?u gradona?elnika Šipi?a sjeda na ra?un Oporabe. I to, kako je ugovoreno, najkasnije 24 sata od sklapanja ugovora koji rok triljske liberale podsje?a na scene iz filmova o mafijaškim poslovima.

U nastavku HSLS u pismu isti?e da je vlasnik Oporabe Slobodan Radi? veliki prijatelj Ive Sanadera i Vinka Mladinea, koji su bili ?esti gosti u Trilju. Poslije odlaska s vlasti Sanadera i Mladinea i anonimne kaznene prijave policiji i DORH-u o spornoj prodaji zemljišta "grad Trilj 16. srpnja 2010. godine pokre?e prijedlog za ovrhu u dogovoru s vlasnikom Oporabe i uz savjet Sanaderovih ljudi u policiji i državnom odvjetništvu s namjerom da se zametne trag kriminalnim radnjama". HSLS pita zašto suglasnosti o uknjižbi Oporabe i ugovor o kupoprodaji zemljišta nisu bile na dnevnom redu Gradskog vije?a. Ugovori, tvrde, nisu protokolirani u gradu Trilju što upu?uje na pokušaj prikrivanja. Zaklju?uju kako imaju saznanja da zemljište nije prodano po 30 kuna za metar kvadratni, kao što je navedeno u ugovoru, nego da se radi o nekoliko puta ve?oj cijeni, sveukupnom iznosu od oko milijun kuna. Na kraju pisma HSLS se ispri?ava tvrtki Tromont koju, u uvjerenju da nisu bili upoznati da su kupili zemljište koje nije pla?eno gradu Trilju, u cijeloj pri?i drže kolaterarnom žrtvom.

Prozvani gradona?elnik Šipi? potez svojih doju?erašnjih partnera – HDZ je s HSLS-om bio u koaliciji, a bivši predsjednik HSLS-a Jozo Hrži? (još) je Šipi?ev zamjenik – kvalificira podmetanjima i konstrukcijama uo?i predstoje?ih lokalnih izbora, a radi prikrivanja nerada kroz protekle 4 godine.

Kako je mogu?e da HSLS i njihov bivši predsjednik sada povla?e ovaj potez, a bili su s nama u vlasti više od 3 godine. Dovoljno je re?i da to radi Jozo Hrži? – kaže Šipi? i nastavlja: Cilj nam je bio dovesti Tromont u zonu ?aporice. Ponosim se što smo u tomu uspjeli, što je Tromont uložio oko 70 milijuna kuna u pogon kojega je otvorio predsjednik Ivo Josipovi? i što je do sada zaposlio oko 40 radnika. U tom trenutku unutar zone nije bilo slobodnih parcela, osim one koju je odcijepila Oporaba. Dao sam suglasnost za uknjižbu i stavio svoj potpis na kupoprodajni ugovor vjeruju?i Slobodanu Radi?u da ?e, kako me uvjeravao, dug prema gradu Trilju podmiriti kroz nekoliko dana. Kada smo u Gradu uvidjeli da nas zavla?i poduzeli smo zakonske mjere zaštite naših interesa – kaže Šipi?.

Aktualni triljski gradona?elnik za navod da je kupoprodajna cijena višestruko ve?a kaže da je insinuacija i zlo?esta konstrukcija.

Radi? je od Tromonta tražio ve?u cijenu, ali ja sam mu rekao da to ne dolazi u obzir ve? da može prodati samo po cijeni od 30 kuna po kojoj smo cijeni mi to zemljište prodali njemu – objašnjava Šipi?.

Na tvrdnju da je posegnuo za ovrhom Oporabe tek poslije anonimne kaznene prijave Šipi? uzvra?a da to nije to?no i kaže da su to napravili puno prije.

Na pitanje da li je od pokrenute ovrhe nad Oporabom 16. srpnja 2010. godine do danas na ra?un grada Trilja sjela bar jedna kuna Šipi? je odgovorio nije?no. A i od ?ega bi? Radi? je, tvrde upu?eni, u zoni ?aporice izgradio dvije goleme hale s prate?im prostorima bez vlastite lipe, kreditima banke i novcem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost. Da li je od toga novca nešto "o?enio" za sebe nije poznato, ali se zna da se za vrijeme trošenja i gradnje živjelo na visokoj nozi. Dok se od imovine Oporabe namire svi koji ?ekaju red teško da ?e za grad Trilj bilo što ostati. Šipi? još veli da mu je Radi? nedostupan, njemu i drugima koji ga traže.

Na kraju razgovora gradona?elnik Šipi? je ustvrdio da se uvijek zalagao za zakonitost u radu i da tako radi. Na prijetnje, ucjene i omalovažavanja ne?e, kaže, odgovarati jer to najviše govori o onima koji mu to rade. Ipak je upitao svoga zamjenika Jozu Hrži?a kako ?e, ?ime, kojim rezultatima, pred gra?anima Trilja obrazložiti da je 3 godine, odlukom Gradskog vije?a, kao dogradona?elnik volonter mjese?no primao 8.287 kuna u bruto, odnosno 6.215,96 kuna u neto iznosu.

Prozvani zamjenik kaže da prvih 14 mjeseci nije od grada uzeo niti jedne kune iako je trošio svoje vrijeme, automobil i vlastitim novcem u njega ulijevao gorivo. Posljednju godinu dana, nastavlja Hrži?, on i gradski vije?nici tako?er nismo vidjeli gradske kune, jer u prora?unu nema novca, ali zato gradona?elnik uredno svakog mjeseca prima pla?u od 18 tisu?a kuna u bruto iznosu.

Ja doista ne?u na Šipi?evu razinu mada mi je poznato, o ?emu se uveliko pri?a u Trilju, da se gradskim novcem pla?aju ra?uni za nepostoje?e usluge. I nije to?no da mu je Slobodan Radi? nedostupan. Prije 20-ak dana Šipi? ga je primio u svom uredu – kaže Hrži?.

Predsjednik Gradskog vije?a Trilja Ivan Bugarin potvrdio nam je da vije?nici nisu odlu?ivali o spornoj prodaji zemljišta.

Gradsko vije?e nije odlu?ivalo o promjeni vlasništva nad tom parcelom. To ina?e ne radimo. Sje?am se samo da nas je gradona?elnik jednom prigodom informirao da je dio zemljišta Oporabe preuzeo Tromont – kaže Bugarin.