NASLOVNICA TEME Sumnjivi ugovor
Ispis E-mail Facebook
Sumnjivi ugovor
Nedjelja, 28 Travanj 2013

hrzic sipic

Izvor: Slobodna Dalmacija  Pie: Toni Patar

U posjedu smo ugovora o kupoprodaji zemljita u zoni ?aporice kojim je grad Trilj ote?en za vie od 500 tisu?a kuna, a imamo saznanja da su neki pojedinci puno vie profitirali za sebe. Tom tvrdnjom po?inje informacija triljskog HSLS-a odaslana politi?kim strankama u Trilju i potpisniku ovih redaka. Pismo u kojemu navode kronologiju doga?anja sa spornim zemljitem triljski HSLS prisnaio je preslikom kupoprodajnog ugovora i drugih prate?ih dokumenata.

Po?imo redom. Grad Trilj je 4. travnja 2007. godine u novouspostavljenoj gospodarskoj zoni ?aporice tvrtki Oporaba Slobodana Radi?a iz Splita prodao ?esticu zemljita 310/26 K.O.?aporice od 36.100 metara kvadratnih po 30 kuna za kvadrat. Sveukupni iznos od 1.082.962 Oporaba je trebala platiti u 12 jednakih mjese?nih obroka od 90.246,84 kune, po?evi od sije?nja 2008. godine. Prvih 9 obroka je pla?eno, ali posljednja tri u ukupnom iznosu od 270.748,44 kune nisu ni do danas. Tadanji triljski gradona?elnik Jozo Sara? u ugovoru s Oporabom zatitio je interese Trilja i onemogu?io Radi?a da se njegova tvrtka uknjii kao vlasnik zemljita prije nego podmiri sve obveze prema Gradu.

Sara?a je na dunosti gradona?elnika Trilja zamijenio Ivan ipi?. Koji, tvrde iz HSLS-a, u ime Grada ne poduzima nikakve radnje za naplatu duga od kraja 2008. do kraja 2009. godine. Oporaba parcelira kupljeno zemljite i formira novu ?esticu 310/34 povrine 11.814 kvadrata. Gradona?elnik ipi?, stoji u pismu HSLS-a, 2. studenoga 2009. godine kod javnog biljenika Josipa Bradari?a u Sinju potpisuje Oporabi suglasnost da se moe uknjiiti na ?esticu zemljita koja nije pla?ena gradu Trilju. Nakon toga gradona?elnik ipi? supotpisuje kupoprodajni ugovor kojim Oporaba prodaje 11.814 metara kvadratnih tvrtki Tromont iz Splita. Novac od prodaje toga zemljita u iznosu od 355.000 kuna, koji je trebao biti upla?en na ra?un grada Trilja, suglasno?u gradona?elnika ipi?a sjeda na ra?un Oporabe. I to, kako je ugovoreno, najkasnije 24 sata od sklapanja ugovora koji rok triljske liberale podsje?a na scene iz filmova o mafijakim poslovima.

U nastavku HSLS u pismu isti?e da je vlasnik Oporabe Slobodan Radi? veliki prijatelj Ive Sanadera i Vinka Mladinea, koji su bili ?esti gosti u Trilju. Poslije odlaska s vlasti Sanadera i Mladinea i anonimne kaznene prijave policiji i DORH-u o spornoj prodaji zemljita "grad Trilj 16. srpnja 2010. godine pokre?e prijedlog za ovrhu u dogovoru s vlasnikom Oporabe i uz savjet Sanaderovih ljudi u policiji i dravnom odvjetnitvu s namjerom da se zametne trag kriminalnim radnjama". HSLS pita zato suglasnosti o uknjibi Oporabe i ugovor o kupoprodaji zemljita nisu bile na dnevnom redu Gradskog vije?a. Ugovori, tvrde, nisu protokolirani u gradu Trilju to upu?uje na pokuaj prikrivanja. Zaklju?uju kako imaju saznanja da zemljite nije prodano po 30 kuna za metar kvadratni, kao to je navedeno u ugovoru, nego da se radi o nekoliko puta ve?oj cijeni, sveukupnom iznosu od oko milijun kuna. Na kraju pisma HSLS se ispri?ava tvrtki Tromont koju, u uvjerenju da nisu bili upoznati da su kupili zemljite koje nije pla?eno gradu Trilju, u cijeloj pri?i dre kolaterarnom rtvom.

Prozvani gradona?elnik ipi? potez svojih doju?eranjih partnera HDZ je s HSLS-om bio u koaliciji, a bivi predsjednik HSLS-a Jozo Hri? (jo) je ipi?ev zamjenik kvalificira podmetanjima i konstrukcijama uo?i predstoje?ih lokalnih izbora, a radi prikrivanja nerada kroz protekle 4 godine.

Kako je mogu?e da HSLS i njihov bivi predsjednik sada povla?e ovaj potez, a bili su s nama u vlasti vie od 3 godine. Dovoljno je re?i da to radi Jozo Hri? kae ipi? i nastavlja: Cilj nam je bio dovesti Tromont u zonu ?aporice. Ponosim se to smo u tomu uspjeli, to je Tromont uloio oko 70 milijuna kuna u pogon kojega je otvorio predsjednik Ivo Josipovi? i to je do sada zaposlio oko 40 radnika. U tom trenutku unutar zone nije bilo slobodnih parcela, osim one koju je odcijepila Oporaba. Dao sam suglasnost za uknjibu i stavio svoj potpis na kupoprodajni ugovor vjeruju?i Slobodanu Radi?u da ?e, kako me uvjeravao, dug prema gradu Trilju podmiriti kroz nekoliko dana. Kada smo u Gradu uvidjeli da nas zavla?i poduzeli smo zakonske mjere zatite naih interesa kae ipi?.

Aktualni triljski gradona?elnik za navod da je kupoprodajna cijena viestruko ve?a kae da je insinuacija i zlo?esta konstrukcija.

Radi? je od Tromonta traio ve?u cijenu, ali ja sam mu rekao da to ne dolazi u obzir ve? da moe prodati samo po cijeni od 30 kuna po kojoj smo cijeni mi to zemljite prodali njemu objanjava ipi?.

Na tvrdnju da je posegnuo za ovrhom Oporabe tek poslije anonimne kaznene prijave ipi? uzvra?a da to nije to?no i kae da su to napravili puno prije.

Na pitanje da li je od pokrenute ovrhe nad Oporabom 16. srpnja 2010. godine do danas na ra?un grada Trilja sjela bar jedna kuna ipi? je odgovorio nije?no. A i od ?ega bi? Radi? je, tvrde upu?eni, u zoni ?aporice izgradio dvije goleme hale s prate?im prostorima bez vlastite lipe, kreditima banke i novcem Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost. Da li je od toga novca neto "o?enio" za sebe nije poznato, ali se zna da se za vrijeme troenja i gradnje ivjelo na visokoj nozi. Dok se od imovine Oporabe namire svi koji ?ekaju red teko da ?e za grad Trilj bilo to ostati. ipi? jo veli da mu je Radi? nedostupan, njemu i drugima koji ga trae.

Na kraju razgovora gradona?elnik ipi? je ustvrdio da se uvijek zalagao za zakonitost u radu i da tako radi. Na prijetnje, ucjene i omalovaavanja ne?e, kae, odgovarati jer to najvie govori o onima koji mu to rade. Ipak je upitao svoga zamjenika Jozu Hri?a kako ?e, ?ime, kojim rezultatima, pred gra?anima Trilja obrazloiti da je 3 godine, odlukom Gradskog vije?a, kao dogradona?elnik volonter mjese?no primao 8.287 kuna u bruto, odnosno 6.215,96 kuna u neto iznosu.

Prozvani zamjenik kae da prvih 14 mjeseci nije od grada uzeo niti jedne kune iako je troio svoje vrijeme, automobil i vlastitim novcem u njega ulijevao gorivo. Posljednju godinu dana, nastavlja Hri?, on i gradski vije?nici tako?er nismo vidjeli gradske kune, jer u prora?unu nema novca, ali zato gradona?elnik uredno svakog mjeseca prima pla?u od 18 tisu?a kuna u bruto iznosu.

Ja doista ne?u na ipi?evu razinu mada mi je poznato, o ?emu se uveliko pri?a u Trilju, da se gradskim novcem pla?aju ra?uni za nepostoje?e usluge. I nije to?no da mu je Slobodan Radi? nedostupan. Prije 20-ak dana ipi? ga je primio u svom uredu kae Hri?.

Predsjednik Gradskog vije?a Trilja Ivan Bugarin potvrdio nam je da vije?nici nisu odlu?ivali o spornoj prodaji zemljita.

Gradsko vije?e nije odlu?ivalo o promjeni vlasnitva nad tom parcelom. To ina?e ne radimo. Sje?am se samo da nas je gradona?elnik jednom prigodom informirao da je dio zemljita Oporabe preuzeo Tromont kae Bugarin.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Sumnjivi ugovor