NASLOVNICA TEME Vlatko Rogulj gostovao na Hit radiju
Ispis E-mail Facebook
Vlatko Rogulj gostovao na Hit radiju
Petak, 26 Travanj 2013

vlaja

Autor: Ivana Vran?i?

Kandidat Hrvatskog pravakog bratstva za gradona?elnika Sinja i nositelj liste HPB za Gradsko vije?e Grada Sinja Vlatko Rogulj Vlaja gostovao je u dananjoj emisiji Hit radija Sto ljudi, sto ?udi.Rogulj nije elio kazati imena svojih najbliih suradnika, kandidata za zamjenike gradona?elnika, kazavi kako ?e to u?initi za dan-dva, u okviru predstavljanja svih ljudi s liste HPB za Gradsko vije?e, no kazao je kako je rije? o mladim i sposobnim ljudima. Na inzistiranje voditeljice da kae barem jedno ime koje ?e biti u njegovom timu, Rogulj je izdvojio Branka Kelavu.

 

Odgovaraju?i na brza pitanja, izme?u vina i piva odabrao je vino. Nije se mogao odlu?iti izme?u Junaka i Alkara, no na kraju je kazao kako je Alkar ipak njegova prva ljubav. Na pitanje lijevo ili desno odgovorio je desno, a izme?u kandidata za gradona?elnike Sinja nije se elio odlu?iti.

 

Na komentar kako neki smatraju da je kao kandidat za gradona?elnika ne?iji igra?, Rogulj je kazao kako to nije to?no.

 

'Kandidat sam HPB, mlade stranke osnovane prije 4 godine kojoj je namjera predstaviti se kao druga i druga?ija opcija. Dolazimo otvorena srca, bez ikakvih figa u depu. elimo polu?iti najbolji rezultat', kazao je Rogulj.

 

Odgovaraju?i na pitanja sluatelja, kazao je kako ?e se zalagati za besplatne udbenike za osnovnokolce, te za pove?anje naknada za novoro?en?ad, kako bi to ve?i broj mladih obitelji ostao u gradu. Osim toga, kazao je kao bi mladim obiteljima Grad trebao pomo?i u izgradnji obiteljskih ku?a.

 

Govore?i o sebi i svojim sposobnostima, kazao je kako ima dovoljno ivotnog i radnog iskustva, te da je sve to ima stekao radom. Osim to je vlasnik privatnog zubotehni?kog laboratorija, istaknuo je kako je deset godina bio predsjednik sinjskog moto kluba.

 

Vlatko Rogulj sebe vidi kao iskrenog politi?ara, a ukoliko bude izabran za gradona?elnika najprije ?e se aktivirati oko privla?enja investitora u GZK. Kao gradona?elnik Sinja namjerava pokrenuti inicijativu da se na proslavu 300-te obljetnice ?udesne obrane Sinja pozove Papa Franjo.

 

Rogulj je kazao kako se zapoljavanje u gradskim poduze?imima treba provoditi isklju?ivo javnim natje?ajima, a ukoliko bude izabran za gradona?elnika, u gradskoj upravi ne?e biti nepotizma.

'Mislim da bi bilo pravedno i poteno da to bude na javnom natje?aju i da se izaberu pravi i sposobni ljudi koji ?e se znati nositi sa svim tim problemima', miljenja je Rogulj.

 

Govore?i o mogu?im koalicijama, Rogulj je kazao kako se HPB odlu?io na samostalni izlazak na izbore kako bi izmjerili svoju snagu, te kako bi predstavili gra?anima hrvatsko pravako bratstvo. U Gradskom vije?u ne?e se prikloniti niti jednoj politi?koj opciji, ve? dobrim i zdravim idejama.


U obra?anju sluateljima Rogulj je kazao: 'elio bih da ova kampanja pro?e fer i korektno, da naim gra?anima budemo zanimljivi i da ih privu?emo na biralita 19. svibnja, da oni odlu?e o naem gradu'.

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Vlatko Rogulj gostovao na Hit radiju