NASLOVNICA TEME Portfolio razvojnih projekata Sinja
Ispis E-mail Facebook
Portfolio razvojnih projekata Sinja
Petak, 26 Travanj 2013

nl01

Autor: Ante Boti?

Danas je u gradskoj vije?nici od strane sinjske gradske vlasti uprili?eno predstavljnje portfolia razvojnih projekata grada Sinja. Publikaciju,odnosno zbir sinjskih aktivnosti aktualne gradske vlasti kroz ovo madantno razdoblje predstavili su gradona?elnik Ivica Glavan, dogradona?elnik Zoran Vujanovi? i v.d pro?elnica za gospodarstvo Ankica Panza. Na prezentaciji su nazo?ili predstavnici gradskih poduze?a, civilnih udruga, portskih klubova, zainteresirani gra?ani i predstavnici medija.'Za dva mjeseca Hrvatska postaje ?lanica Europske unije. Zato elimo iskoristiti svoju ansu i pripremamo se na ovaj na?in da postanemo grad hrvatske i europske prepoznatljivosti. Ovo je naa obveza. Na ovaj na?in, kroz ovu publikaciju, poloit ?emo ra?une gra?anima to smo kroz ove ?etiri godine u?inili. Ovo su ?injenice i tu se ne moe politizirati, kao to se to radi u poslijednje vrijeme', kaazo je u uvodu gradona?elnik Ivica Glavan.

 

'Razvojni projekti su projekti izgradnje ili obnavljanja komunalne, gospodarske, socijalne, okoline, energetske i druge potporne infrastrukture kojom se omogu?ava ja?anje svih zajednica pa tako i naeg grada', istaknula je na po?etku svoje prezentacije o razvojnim projektima v.d pro?elnica zaduena za gospodarstvo i komunalu Ankica Panza.

 

U svom govoru pro?elnica Panza naglasila je kako je kroz ove ?etiri godine gradski prora?un iznosio ukupno 266,9 miljuna kuna, a na razvojne aktivnosti utroeno je 212,3 miljuna kuna. Panza je iznijela podatke o razvoju GZK, komunalnoj infrastrukturi iznose?i podatke o utroenim sredstvima na podru?ju cestogradnje, vodopskrbe, kanalizacijskim kolektorima, javnoj rasvjeti i drugim pitanjima.

 

Na kraju svog izlaganja Ankica Panza iznijela je podatak kako je u kapitalne investicije ukupno utroeno 100,9 miljuna kuna, a dobiveno je i 21,5 milijuna kuna s drugih osnova, odnosno od upanije, drave i drugih fondova.

 

'Uvijek teimo i elimo da dobijemo to vie sredstava', kazala je Panza, isti?u?i kako su, s obzirom na situaciju u naem kraju, upaniji, cijeloj Hrvatskoj i u svijetu, s ovim dobivenim sredstvima zadovoljni.

 

'Na grad je ?lan europske mree destinacija izvrsnosti. To nam ?ini i dodatnu obvezu na kontinuiarano ulaganje u odriv turisti?ki razvoj', istaknu0 je predstavljaju?i zbir realiziranih projekata s podru?ja drutvenih djelatnosti dogradona?elnik Zoran Vujanovi?. Iznose?i podatke o utroenih 7,4 miljuna kuna za podru?je kulture i turizma Vujanovi? je kazao kako je najve?i dio ovog financijskog kola?a usmjeren na ulice gradskog centra, sinjsku tvr?avu, alkarske dvore, hipodrom. Sinjski dogradona?elnik je okupljenima kazao kako je stanje u sinjskom sportu vrlo dobro i u razvojnom i rezultatskom smislu, isti?u?i bitnu ulogu Zajednice portskih udruga grada Sinja.

 

Vujanovi? je govorio i ostalim sadrajima koji su dio odjela za drutvene djelatnosti, kao to su socijalna skrb, predkolski odgoj i obrazovanje i znanost, gdje je naglasio pitanje stipendiranje studenata.

 

'Na po?etku kada smo doli na vlast 2009. imali smo 75 stipendija za studente, a sada ih je ve? 185. Ove brojke dovoljno govore o orjentaciji ove vlasti. Na utrbi nekih drugih stavki pove?ali smo broj stipendija', kazao je Vujanovi?.

 

U zavrnom dijelu dannje rekapitulacije 4-godinjeg rada sinjske vlasti predstavljeni su tri nova mega projekta, ?ija investicijska vrijednost iznosi oko 65 miljuna eura. Govore?i o kojim je projektima rije?, pro?elnica Ankica Panza kazala je kako je to rezultat razvojnog opredjeljenja grada i oslanjanje vrijednosti koja Europa prepoznaje: identitet, konkurentnost, kohezija i odrivi razvoj.

'Ti projekti su Integralna tematska cjelina Sinjska alka, Polifunkcionalni kompleks javne i zdravstvene namjene EX vojarna Ivani Nelipi? i Infrastrukturni projekti Zatita vodnih resursa, odnosno izgradnja, poboljanje i dogradnja vodopskrbnog sustava Grada Sinja i izgradnje intergriranog sustava otpadnim vodama Sinja'.

 

Nakon odranog portfolia upitali smo gradona?elnika Glavana zbog ?ega nisu realizirani najavljeni projekti kao to su multinacionalne kompanije na GZK i vrti? u Turjacima.

'Ja mislim da smo mi dali maksimum u mogu?im uvjetima, a vrti? u Turjacima ne moe se izgraditi bez prostorno planske dokumentacije. Sredstva nisu upitna i to je jedini problem', kazao je Glavan.

 

Gradona?elnika smo upitali i da komentira veliki broj nezaposlenih u Gradu Sinju.

'Uloga gradona?elnika nije zapoljavanje, to je pogrena percepcija, nego stvaranje uvjeta za ulaganje investitorima koji onda svojim aktivnostima se pribliavaju gra?anima', kazao je Glavan.

Aktualnog sinjskog gradona?elnika upitali smo ho?e mu li kao kandidat za zamjenika biti Zoran Vujanovi? i tko ?e biti drugi kandidat za ovu dunost, te jeli poznata lista za gradsko vije?e.


'To je pitanje za nositelja liste dr. Jadijevi?a. Mladih i obrazovanih ima puno vie nego to lista moe primiti, a sve ?e se znati vrlo brzo', kazao je Ivica Glavan.

nlSJ01

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Portfolio razvojnih projekata Sinja