Ispis
S. Jadrijevi? uzvratio E. Perkovi?
ÄŚetvrtak, 25 Travanj 2013

jadrijevic palos

Piše: Prof. dr. sc. Stipislav Jadrijevi?, dr. med.

Poštovani sugra?ani,

Velika ve?ina Vas je upoznata kako je dogradona?elnica Grada Sinja gospo?a Elena Perkovi? Paloš napustila NL dr Jadrijevi?a a razloge napuštanja liste gospo?a Paloš je navela na tiskovnoj konferenciji nakon ?ega je ista postala „Heroina hrvatske politike“.

G?a. Paloš je bila ?lanica tima ?iji rezultati se  sutra prezentiraju u Gradskoj vije?nici u 11.00 sati. Zaslužna je za timski uspjeh. Kroz protekle ?etiri godine krize, nezaposlenost je dosegnula povijesne globalne razmjere, nezapam?ene od vremena velike svjetske krize tridesetih godina prošlog stolje?a. Negativni utjecaj je o?it i na maloj sredini kakva je Sinj, koja je i prije ove krize pretpjela teške tranzicijske posljedice. Me?utim, Grad je u teškim ekonomskim uvjetima, kada su se prora?uni i svih ostalih hrvatskih gradova drasti?no urušili, strateški radio na konsolidiranju i organizaciji gospodarske i društvene infrastrukture. Rezultate sada dokumentarno sublimiramo i predstavljamo ih javnosti na uvid.

Ukoliko je to uistinu razlog napuštanja Nezavisne liste od strane gospo?e Perkovi? Paloš, jasno je da je on, kao nažalost tužna ?injenica objektivno postojao ve? duže vrijeme, tako da je vode?i se u priop?enju navedenim osobnim moralnim razlozima ve? davno zbog istog mogla napustiti položaj dogradona?elnice, Nezavisnu listu dr Jadrijevi?a i aktivno bavljenje politikom, no ona to upravo ?ini sada. Isto tako navodi kao manje važan razlog pri donošenju odluke i moje autokratsko i nedemokratsko ponašanje u vo?enju NL svih ovih godina.

Ja uistinu ne smatram da sam se svojim djelovanjem i ponašanjem u suradnji sa svojim suradnicima ponašao autokratski, niti sam i?im sputavao ili sprije?avao ljude s NL koji su obnašali vlast u Gradu Sinju u njihovoj slobodi u radu i donošenju odluka.

Sutrašnja prezentacija je najbolji odgovor na date izjave i na razbijanje skepse vezano uz gradske potencijale i kapacitete pa i po pitanju pripreme projekata za europske fondove. Prezentacija ?e dati odgovor na jedno i drugo. Portfolio ?e to materijalno iskomunicirati, a gra?ani ?e preko njega svjedo?iti ostvarenom i mo?i pratiti budu?a ostvarenja najavljenih megaprojekata. Projektno svjedo?anstvo prošlosti i najava budu?nosti, izražena podacima i brojkama. Transparentno i mjerljivo.

Mnogi sudionici u politi?kom životu Sinja u svom su nastupu bili nepripremljeni i neupoznati sa gradskom situacijiom u pogledu EU-fondova. Zapravo je o?ita njihova nepripremljenost i nepoznavanje gradske situacije, jer Sinj kandidira dva velika projekta za EU fondove, ITC Sinjska alka i Zaštita vodnog susutava (Hrvatske vode), zajedno vrijedne preko šezdeset milijuna EUR-a.

Sutrašnja prezentacija nije pogodna za negativni obra?un s politi?kim protivnicima i negativno nastrojenim medijima. Ali je prilika za pozitivan obra?un s neistinama, koje se plasiraju zbog nepoznavanja ili namjernog iskrivljivanja ?injenica. Odgovor na sve napade su postignuti rezultati i prezentacija jasne vizije kako dalje. Za Sinj svjedo?e podaci, odra?eni i novopripremljeni projekti, tu su ljudi koji stoje iza rezultata i spremni su ih razvijati dalje. Na sve ?e se dobiti direktan odgovor jer se ?vrsto vlada materijom. Tim Grada ima atmosferu sigurnosti i pokazuje vjeru u gospodarsku snagu projekata i povjerenja u potencijal svoga Grada i podršku gra?ana.

Zbog svega navedenog njeno obrazloženje ne drži vodu ve? trebamo re?i istinu gra?anima Sinja dakle gospo?a Perkovi? Paloš je napravila ovaj medijski cirkus i napustila NL nezadovoljna neponu?enim mjestom na listi za predstoje?e izbore, ista se je pokušala služiti ucjenama kako mene tako i cijele liste da bi zadovoljila svoje osobne interese a u tome joj svestrano pomažu neke osobe koje joj šalju pisma podrške a koje se spremaju natjecati za izvršnu vlast s drugom politi?kom opcijom, što je na kraju krajeva njihovo prirodno i Ustavom RH zagarantirano pravo.

Na ovim izborima pokazati ?u djelom koliko me mladih i uspješnih ljudi prati jer ?u sinjsku politiku osvježiti s desetak novih lica briljantnih referenci.

Što se mene ti?e svatko ima pravo da odlu?uje i djeluje po vlastitoj savijesti, ja to u potpunosti poštujem i prihva?am, ali nema pravo sugra?ane dovoditi u zabludu navode?i neistinite razloge (veliku nezaposlenost i neispunjavanje predizbornih obe?anja) zbog koje napšušta NL dr Jadrijevi?a.

U prilog dvije od mnogih poruka ucjene od dana 16. i 25. travnja 2013. godine poslane u 13:00h i 02:27h, iz koje je razvidno da se je i dalje gospo?a Perkovi? Paloš htjela baviti politikom.

S poštovanjem

Za NL dr Jadrijevi?

prof dr.sc. Stipislav Jadrijevi? dr. med.

sms ivicasms stipe