Ispis E-mail Facebook
Utorak, 23 Travanj 2013

zolo

Izvor: HDSSD Trilj

An?ela Žolo i HDSSD su potpisali sporazum o zajedni?koj suradnji i izlasku na lokalne izbore za gradsko vije?e Grada Trilja. Na predstoje?e svibanjske izbore listu ?e predvoditi An?ela Žolo. Sporazum je u ime HDSSD potpisao Dr.Hrvoje Tomasovi?.An?ela je aktivni ?lan svoje zajednice. Predsjednica je Mjesnog Odbora Košute. Jedna od osniva?a Društva za o?uvanje i promicanje kulturne baštine Košuta, gdje je stalna ?lanica društva u svim njegovim aktivnostima. Sopran je ženske klape Košute. Aktivna je i u gradskoj limenoj glazbi Sveti Mihovil. Voditeljica je nogometašica iz Košuta sa kojima nastupa u revijalnim utakmicama pod imenom Zamalo.

 

O problemima i drugim temama svoga mjesta piše i na svome blogu Kiosk Priša kao i na društvenoj mreži facebook gdje ure?uje niz grupa i stranica vezanih za mjesto i župu. U slobodno se vrijeme bavi izradom narodnih nošnji i suvenira.

 

Sude?i po dosadašnjoj praksi, An?ela Žolo ?e biti jedna od rijetkih žena koje ?e biti istaknute na listama za predstoje?e lokalne izbore.

 

Ovim priop?enjem i kratkim predstavljanjem nositeljice liste, HDSSD iznosi svoju kandidaturu za gradsko vije?e Grada Trilja.

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako želite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv