Ispis E-mail Facebook
Utorak, 23 Travanj 2013

epp1

Autor: Marija Maroš

'Razišla sam se u stavovima s dr. Jadrijevi?em. Smatram da u vrijeme demokracije ne mogu podnositi autokraciju jedne osobe i smatram da nisam poltron koji ide po mišljenje u Zagreb ili ?eka da mišljenje iz Zagreba do?e u Sinj!'. Ovim rije?ima aktualna dogradona?elnica Sinja Elena Perkovi? Paloš na konferenciji za novinare obrazložila je javnosti svoju odluku da se povu?e s Nezavisne liste dr. Jadrijevi?a. 

U obra?anju novinarima Elena Perkovi? Paloš navela je dvije stvari za koje smatra da su obilježile njen rad. Tako je istaknula dobru suradnju s poljoprivrednicima, s kojima je osnovala Poljoprivrednu zadrugu 'Sinjanka' te je kazala kako je ta suradnja urodila plodom i da ona ima itekako potencijala.

 

Tako?er je istaknula kako je svojim radom pomogla razvoju Gospodarske zone Kukuzovac time što je dala ideju da se na zoni smanji cijena zemljišta, a skrate rokovi gradnje objekata, što je privuklo ozbiljne investitore koji ?e za dvije godine morati izgraditi svoj objekat ili ?e izgubiti zemljište.

 

Elena Perkovi? Paloš istaknula je kako su neslaganja s dr. Jadrijevi?em intezivno kulminirala u zadnjih desetak dana te je navela i drugi razlog svoje odluke.

'Svojim radom sam utjecala na odre?ene promjene, ali te promjene nisu bile dovoljne. Na nekoliko javnih tribina sam naglasila da se ne?u kandidirat na slijede?im izborima ukoliko ne do?e do zna?ajnog smanjenja broja nezaposlenih. Smatram da nisam ispunila klju?no obe?anje prema svojim bira?ima i to mi ne daje za pravo da se ponovno kandidiram. Svi politi?ari nakon svog mandata bi trebali podvu?i crtu i ako nisu ispunili svoja predizborna obe?anja dalje se ne bi trebali kandidirati', kazala je Perkovi? Paloš te naglasila kako se nada da ?e se novi gradona?elnik ili sadašnji ako dobije novi mandat voditi tim na?elima.

 

Aktualna sinjska dogradona?elnica osvrnula se i na razdvajanje poduze?a Vodovod i ?isto?a na dvije tvrtke.

'Dan prije sjednice Gradskog vije?a sam nazvala gradona?elnika i savjetovala mu da tu to?ku obavezno povu?e jer društveni ugovor koji je stavljen pred gradske vije?nike radi na štetu Grada Sinja. Razdvajanje firme '?isto?a' u poslovnom udjelu od 47 posto je šteta za Grad Sinj koji sektor ?isto?e financira s preko 90 posto. Dakle, poslovni udio u novom poduze?u treba biti ve?inski Grada Sinja ili Grad Sinj mora osnovat sam svoju tvrtku u kojoj ?e biti 100 posto vlasnik.'

 

Na kraju konferencije Elena Perkovi? Paloš je poru?ila:

'Ne idem u nijednu stranku, na nijednu politi?ku listu. Ostajem raditi u realnom sektoru, a ukoliko bilo koji novi gradona?elnik smatra da mu bilo što od moga znanja može poslužiti, ja mu stojim na raspolaganju.'

 

Dodajmo kako je današnjoj konferenciji nazo?ilo i nekoliko ?lanova Poljoprivredne zadruge 'Sinjanka' koji su došli dati podršku Eleni Perkovi? Paloš.

 

 

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako želite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv