NASLOVNICA TEME Sje?anje na proboj iz Jasenovca
Ispis E-mail Facebook
Sje?anje na proboj iz Jasenovca
Ponedjeljak, 22 Travanj 2013

bakotic1

Autor: Marija Maro

U znak sje?anja na 22. travnja 1945. godine, kada su 1073 logoraa predvo?ena Sinjaninom Antom Bakoti?em Bakom, krenula u proboj iz zlogasnog logora Jasenovac, u Sinju je danas uprili?eno polaganje vijenca na spomen plo?u Ante Bakoti?a Bake, koja se nalazi na njegovoj rodnoj ku?i. Polaganje vijenca organizirala je Udruga antifaisti?kih boraca i antifaista Sinja i Cetinskog kraja.

U no?i s 21. na 22. travnja 1945. godine 1073 zato?enika jasenova?kog logora odlu?ilo je ujutro, oko 10 sati, krenuti u juri. Prilikom dogovora o po?etku proboja najistaknutiju ulogu igrao je upravo Ante Bakoti?, sekretar Logorske partijske organizacije Logora 3 Ciglana u Jasenovcu, koji je povikom 'Naprijed drugovi' ozna?io po?etak juria. Tom prilikom spasilo se samo 60-tak logoraa. Ante Bakoti? nije preivio proboj logoraa iz Jasenovca. Poginuo je u blizini isto?ne kapije logora.

 

Prilikom polaganja vijenca predsjednik Udruge antifaisti?kih boraca i antifaista Sinja i Cetinskog kraja Ante Veselica je kazao:

'Poloili smo vijenac u znak sje?anja na naeg Antu Bakoti?u, koji je bio antifaist. Drava Hrvatska je nastala na temeljima antifaizma. Dakle, nije nastala na NDH koja je stvarala te logore nego na temeljima onoga za to se borio Ante Bakoti?. Znamo da su u tom logoru ljudi stradavali samo zato to su bili druga?ije vjere, svjetonazora i politi?kih uvjerenja.'

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Sje?anje na proboj iz Jasenovca