Ispis
Pismo jednog studenta
Srijeda, 24 Studeni 2010
jelacic

Piše: Ante Šušnjara, sinjski student u Zagrebu

Dragi moji…

I mi ode u Zagrebu smo napeti ki puške do?ekali novitadu iz Nairobija. Nakon me?unarodnog priznanja UN-a okrenila se nova plo?a. Ispaljena je inicijalna ma?kula projekta iza kojeg stoji cili Grad, VAD, Crkva, Zajednica ugostitelja, Županija...

Ajde isplatit?e se sva muka oko izrade video materijala, internet stranica, obnove tvr?ave, Dvora, hipodroma, bazena šta pušta i stadiona šta nepušta vodu…

Vrime je da neko od oni 10 miljuna stranaca na obali navrati i u našu varoš (jer eto sad ima i me?unarodnu potvrdu da ima šta vidit), ostavi koji euro, i dašak daleki krajeva, a iz Sinja ku?i ponese lipu uspomenu i reklamu za nove goste, a more bit i potencijalne inventitore u GZK. Sve ovo na radost oni priko dvi iljade nezaposlenih, koji su ve? odavna po?eli u?it strane jezike, ...,budilica zvoni..., krenimo ispo?etka...

Kada sam se prije po godine u Portugalu naša u šarolikom društvu iz Portugala, Njema?ke, Indonezije, i VB, nisan se moga suzdržat da malo ne izreklamiran i rodni kraj. ?ovik kad po?ne upoznavat i cinit tu?e nekako u isto vrime više cini svoje.

Sva sri?a pa smo se zatekli u hostelu kraj kompjutera sa internetom. Odli?na sprava za izbjegavanja bruke sa „indijanskin engleskin“ i izravne prezentacije re?enog... Šipak kume, službena stranica VAD-a je napisana samo na rvackom! A onda drito na „jubito“. A tamo imaš šta vidit. Na upit Alka prvih 150 videa je manje više vezano sa Alku Vuicu, a dalje i ne želim pritraživat jer su se rezultati proširili po svim kontinentin sa sve manje nade da ?u na onu Sinjsku Alku naletit.

Ipak eto malo sri?e sa snimkan, svaka ?ast autorima na trudu. Ri? je o isje?cin sa televizije i amaterskin snimkan Alke, ali uza svaku je još uvik potriban jedan lokalac da rukan i nogan opiše svaki detalj.

Sad pretpostavite moju muku kad su i u takim uvjetin slušatelji krenili dalje ispitivat, pa opisuj: klape, reru, kolo, vrli?ko kolo, a oduševljenje nastaje kod „baba i dida“ sa Gljeva na nekoj amaterskoj snimci s oto?ki ma?kara.

Ovo priznanje UNESCO-a (Alci i napivin) je možda najbolje došlo da Sinjani svate dvi stvari: da i njijova kultura vridi, ali i da je imaju dužnost ?uvat ne samo radi sebe, ve? i radi drugi. Tin drugin je triba i prezentirat, i omogu?it da kada saznaju za nju do?u i svojon financijskon pomo?i pomognu njenom o?uvanju (?itaj turizam). Druga varijanta je da baštinici te kulture postanu (il ostanu, kako o?ete) pojedinci, a to vodi njenom nestajanju.

O promociji putem interneta i njenoj važnosti nije potrebno trošit ri?i. Tu se za male novce mogu ?uda posti?. Ako ništa drugo a ono da se na upit Alka na „youtubeu“ umisto Alke Vuice pojavi jedan kratak ali sadržajan video na engleskon, njema?kon, kineskon...

Pa kad se ve? nema u nacionalnin i regionalnin medijin, da se bar malo razastremo po internetu!