NASLOVNICA VIJESTI Priop?enje predsjednika MO Otok
Ispis E-mail Facebook
Priop?enje predsjednika MO Otok
Utorak, 11 Lipanj 2013

srediste-otoka-m

Pie: Ante Norac, predsjednik MO Otok

 

Potovane mjetanke i mjetani Op?ine Otok,

 

obra?am Vam se kao Predsjednik Mjesnog odbora, ogor?en odnosom aktualne vlasti prema radu Mjesnog odbora Otok, odbora kojeg ste Vi dragi mjetani izabrali na neposrednim izborima odranim 20. velja?e 2011. god.

 

Naime, koliko se got puta mi sastajali i odravali sjednice, raspravljali o problemima koji su u naoj domeni te donosili zaklju?ke, te provodili kroz Zapisnik, zamislite, to isto nit ne do?e do Na?elnika, a kamo li da se isti o?ituje na njih. Ina?e Nadzor nad zakonito?u rada tijela mjesnog odbora obavlja Na?elnik, koji se nije udostojao do?i na niti jednu sjednicu Mjesnog odbora. Ispada da je za njega to poniavaju?e.

 

alosno je da Mjesni odbor ne dobiva novac iz Op?inskog prora?una, kao Udruge, Sportski klubovi, Kulturno umjetni?ko drutvo i drugi, ve? iste daje Na?elnik kada on to odlu?i.

 

Mjesni odbor Otoka na zadnjoj sjednici je predlagao i izglasao: sanaciju nerazvrstanih cesta u Op?ini Otok, sanaciju isto?nog prilaza upnom uredu, postavljanje prometnih ogledala na opasnim raskrijima, nov?anu pomo? za obitelj Tomaevi?, imunovi? i niz drugih prijedloga koji su zanemareni od sadanje vlast. Isti zapisnik je protokoliran u Op?ini 18.01.2013.g., naravno po istome se nisu niti o?itovali, a kamoli da su neto napravili od predloenih projekata.

 

Iz svega ovog je vidljivo da sadanja vlast, gleda isklju?ivo svoje interese te donose odluke kakve njima odgovaraju ne sluaju?i druge, odnosno rade sve u svoju korist, a na tetu nas i cijele Op?ine Otok.

 

Zato, ovim putem pozivam aktualnu vlast da nas podri u naim planovima, te da nas ne zaboravi kao ovih prethodnih godina, jer mi smo tu za dobrobit op?ine i njenih mjetana.

 

Predsjednik Mjesnog odbora Op?ine Otok.

Ante Norac

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA VIJESTI Priop?enje predsjednika MO Otok