Korištenjem bilo kojeg dijela Ferata.hr portala i svih njegovih dijelova tvrtke Hit radio d.o.o. (u nastavku samo Ferata.hr) automatski prihva?ate sva aktualna pravila korištenja.

Korisnici su dužni redovito ?itati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem Ferata.hr portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti.

Niti jedan dio Ferata.hr portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

 

FERATA.HR PORTAL

Tvrtka Hit radio d.o.o. posjetiteljima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja Ferata.hr portala. Svi posjetitelji imaju pravo besplatno koristiti sadržaje Ferata.hr portala ukoliko ne krše pravila korištenja.

Ferata.hr portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašiva?a, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja, te linkova na vanjske stranice.

Ferata.hr sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje Ferata.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i Ferata.hr ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Pristup Ferata.hr portalu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo koje dobi, osim ako je nazna?eno druga?ije.

 

AUTORSKA PRAVA

Ferata.hr polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava Ferata.hr portala i podložno je tužbi.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava (Ferata.hr, partneri, korisnici...) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Ukoliko smatrate da je Ferata.hr povrijedio Vaša autorska prava, slu?aj ?e biti odmah razmotren a sporni sadržaji bit ?e uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

 

LINKOVI NA VANJSKE STRANICE

Ferata.hr sadržava linkove na web stranice izvan vlastitog portala. Ferata.hr linkove objavljuje u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Ferata.hr štiti privatnost korisnika u najve?oj mogu?oj mjeri.

Ferata.hr se obavezuje da ?e u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala, te da privatne podatke ne?e distribuirati niti prodavati tre?oj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Ferata.hr može u skladu sa zakonom prikupljati odre?ene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isklju?ivo podaci o ra?unalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Ferata.hr koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj na?in poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posje?uje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji me?u kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili ve?em obimu uobi?ajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd.

Ferata.hr obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena ne?e bez dozvole svakog pojedina?nog korisnika prodavati niti distribuirati, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja privatnih podataka.

Ferata.hr se obavezuje da ?e ?uvati privatnost korisnika portala, osim u slu?aju teškog kršenja pravila Ferata.hr portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

 

REGISTRIRANI KORISNICI

Registriranjem na Ferata.hr portal korisnik je obavezan pro?i postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati login i password.

Ferata.hr nije ni na koji na?in odgovoran za sadržaje koje objavljuju posjetitelji.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim loginom odgovoran je isklju?ivo korisnik koji ga koristi.

Ferata.hr je dužan po utvr?ivanju opravdanosti eventualne prijave u razumnom roku ukloniti sadržaje korisnika koji nisu u skladu s važe?im zakonima.

Registrirani korisnici dužni su se ponašati u skladu sa specifi?nim pravilima za pojedine dijelove portala.

Ferata.hr zadržava pravilo da pojedinom korisniku zabrani korištenje portalom ili dijelom portala, ukoliko se ustanovi da je korisnik kršio pravila.

Korisnik je dužan odmah prijaviti Ferata.hr portalu neovlašteno korištenje njegovog accounta.
Ferata.hr ne može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje accounta, niti eventualnu štetu nastalu na taj na?in.

 

MAIL I DRUGI KOMUNIKACIJSKI SERVISI

Ferata.hr omogu?uje posjetiteljima besplatno korištenje web maila pod uvjetom da ne krše pravila korištenja Ferata.hr portala, kao niti specifi?na pravila koja vrijede za e-mail.

Korištenjem komunikacijskih servisa obvezujete se da ?ete slati i primati materijali koji su zakoniti i odgovaraju?i pojedinom servisu.

Obavezujete se da ne?ete:
- koristiti komunikacijske servise za piramidalne sheme, lan?ana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja
- maltretirati, ugrožavati, vrije?ati, prijetiti, obmanjivati ili na bilo koji na?in povre?ivati prava drugih korisnika naših i tu?ih komunikacijskih servisa
- objavljivati i distribuirati nedoli?an, vulgaran, nepristojan ili nezakonit sadržaj
- uploadati ili širiti sadržaje zašti?ene autorskim pravima
- uploadati fileove koji sadržavaju viruse, crve, trojane ili bilo kakav software koji nanosi štetu
- lažno se predstavljati u svrhu prijevare ili obmane drugog korisnika
- sugerirati na bilo koji na?in da ste u službenom odnosu s Ferata.hr portalom
- kršiti bilo koji važe?i zakon

Ferata.hr nema obavezu pratiti komunikacijske servise, ali zadržava pravo da u slu?aju opravdane prijave bez obavijesti ukloni bilo koji materijal koji nije u skladu s pravilima.

Komunikacijski servisi ponu?eni su korisnicima besplatno u dobroj namjeri, a Ferata.hr ne može se držati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem istih.

 

PORUKE FERATA.HR - a I SPONZORA

Ferata.hr može registriranim korisnicima povremeno poslati obavijesti Ferata.hr portala i sponzora.

 

MODIFICIRANJE I PROMJENE PRAVILA

Ferata.hr zadržava pravo da bez najave povremeno promijeni ili modificira pravila. O važnim promjenama i dopunama Ferata.hr može obavijestiti korisnike putem maila ili objavljivanjem na portalu. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na Ferata.hr portalu smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.

 

 

 banner javni poziv