NASLOVNICA TEME Obljetnica proboja iz Jasenovca
Ispis E-mail Facebook
Obljetnica proboja iz Jasenovca
Petak, 22 Travanj 2011
ante_bakoti01

Autor: Ivana Vran?i?

(22/04/11) Udruga Antifaisti?kih boraca i antifaista Cetinske krajine danas je poloila vijenac na spomen plo?u Ante Bakoti?a Bake, koja se nalazi na njegovoj rodnoj ku?i, u ulici Put Petrovca.

Vijenac je postavljen u sje?anje na 22. travnja 1945. godine kada su 1073 logoraa, predvo?ena Sinjaninom Antom Bakoti?em Bakom, krenula u proboj iz zlogasnog logora Jasenovac. Tom prilikom spasilo se samo 60-tak logoraa, a me?u poginulima je i Bakoti?.

Podsjetimo, 31. listopada 2009. godine, tadanji predsjednik RH Stjepan Mesi?, otkrio je spomen plo?u na pro?elju rodne ku?e Ante Bakoti?a, koja se nalazi Pijaci, na krianju Trga kralja Tomislava i Ulice Put Petrovca, na istom mjestu s kojega je sredinom 90tih godina, zbog obnavljanja pro?elja, skinuta i ote?ena prvotna plo?a, koja je pohranjena u Muzeju Cetinske krajine. Istoga dana u gradskom kinu odran je Skup posve?en Anti Bakoti?u.

Povodom otkrivanja novopostavljene plo?e, u programu Hit radija 23. listopada 2009. godine emitiran je razgovor s ?or?em Mihovilovi?em, kustosom Javne ustanove Spomen podru?ja Jasenovac. Iz toga razgovora, izdvojili smo dio iz biografije Ante Bakoti?a Bake.

Ante Bakoti? ro?en je u Sinju, 14. lipnja 1921. g. kao ?etvrto dijete estero?lane obitelji. Osnovnu kolu zavrio je u Sinju, gdje je upisao i gimnaziju, koju je, iz nepoznatih razloga prekinuo te je po?eo s izu?avanjem stolarskog zanata. Zbog loih uvjeta rada i maltretiranja majstora, napustio je naukovanje i prijavio se na natje?aj vojno-tehni?ke kole u Kruevu, u Srbiji, koju je zavrio. Nakon zavretka kolovanja odlazi u Sarajevo i zapoljava se u vojnoj industriji. ?lan KP SKJ postao je 1939. godine. U prolje?e 1942. g. s grupom partizana uhva?en je u dolini Neretve i deportiran za koncentracijski logor Jasenovac.

Ante Bakoti? ubrajao se u zato?enike s dugim zato?eni?kim staom. U logoru je, do kraja rujna 1944. g. djelovala partijska organizacija na ?elu s narodnim herojem Milom Bokovi?em koja je ve? tada radila na pripremama proboja zato?enika. Rad organizacije je otkriven, a 21. rujna 1944. likvidirani su gotovo svi njeni ?lanovi. Od tada se preostali komunisti u logoru nastoje ponovno organizirati. Ante Bakoti? pojavljuje se kao ?elni ?ovjek logorske partijske organizacije koja nastavlja djelovati te obnavlja rad koji kulminira u prolje?e 1945. g. Jasenova?ki zato?enici izvrili su proboj samoosloba?anjem 22. travnja 1945. godine pred sam zavretak Drugog svjetskog rata. Brojno stanje zato?enih mukaraca, u no?i s 21. na 22. travnja, iznosilo je 1073 zato?enika. Te su no?i odlu?ili da se ujutro 22. travnja, oko 10 sati, krene u juri. Prilikom dogovora o po?etku proboja najistaknutiju ulogu igrao je upravo Ante Bakoti?, sekretar Logorske partijske organizacije Logora 3 Ciglana u Jasenovcu, koji je povikom 'Naprijed drugovi' ozna?io po?etak juria.

Ante Bakoti? nije preivio proboj logoraa iz Jasenovca. Poginuo je u blizini isto?ne kapije logora. Njegovu smrt opisuju dvojica zato?enika u svojim sje?anjima.
?edomil Huber: 'Kada smo izili kroz kapiju, smrtno je pokoen Ante. Zastao sam da mu pomognem. Naredio mi je da idem naprijed i da netko mora ostati iv. Posljednjom snagom, vidio sam, odvukao se do obale rijeke Save i u njenim valovima se izgubio.'
Mile Risti?:'Sje?am se da sam vidio Antu Bakoti?a kako ide po cesti korakom, a plu?a mu se nadimaju kao kova?ki mjehovi. Pozvao sam ga da si?e k meni i da ide ovim mrtvim uglom. On je samo odmahnuo rukom i nije poao dolje. Tako ga je pogodio metak i on se sruio u Savu.'
U materijalima iz Jasenovca spominje se i dio sje?anja Ilije Ivanovi?a, koji govori o tome kako je kao mali dje?ak, ne znaju?i o ?emu se radi, priao grupi u logoru koja je dogovarala detalje proboja. Ivanovi? kae da ga je tada Ante Bakoti? pomilovao po glavi i rekao mu: 'Ovdje se sine nita ne jede, nije ovo za tebe, ali pazi, kada mi krenemo, ti trkom za nama.'

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Obljetnica proboja iz Jasenovca