Ispis E-mail Facebook
Ponedjeljak, 10 Lipanj 2013

studiopapaja hotspots 006

Izvor: Dalmatian hot spots magazin i Udruga Dalmatia Event

Unato? vremenskim neprilikama koje su iznenadile brojne spli?ane ali i goste, u petak 7.6.2013. na Prokurativi održana je kulturno - zabavna manifestacija “Tragom prošlosti Dalmacije – Dalmacija od antike do danas“.U ovom izuzetnom ambijentu jednog od najljepših hrvatskih trgova - Prokurativa, u Splitu, na trenutak smo se vratiti u prošlost, doživjeli zvukove, okuse i mirise, govor, glazbu i duh prohujalih vremena.

 

studiopapaja hotspots 009

 


Publika je, a me?u njima i dožupan Splitsko-dalmatinski Ante Šoši?, kao i Joško Stella, direktor županijske Turisti?ke zajednice, savjetnik ministra turizma Ivo Baši?, imala priliku uživati u bogatom programu koji je obuhva?ao sedam kratkih nastupa - kulturno, povijesno - zabavnih programa, kratkih predstava, jedinstvenih doživljaja Dalmacije; otoka, obale i Dalmatinske zagore.Organizator manifestacije bio je Dalmatian hot spots magazin i Udruga Dalmatia Event.

 

studiopapaja hotspots 003

 

Manifestacija je zapo?ela sa povorkom svih sudionika preko grada. Ugodno iznena?eni turisti pratili su kolonu izvo?a?a preko cijelog grada.
Uz svaku grupu izvo?a?a nalazio se njihov štand na kojem su se nalazili izvorni proizvo?a?i i prezentacije starih zanata.

 

Kao uvod u ovu pri?u nastupila je Kumpanija iz Vele Luke, specifi?na stara viteška igra proizašla iz organizirane narodne vojske otoka Kor?ule, koja je tijekom minulih stolje?a branila otok od raznoraznih napada?a i osvaja?a. Na radost i ovacije brojne publike pojavio se i car Dioklecijan, Priska, njegova vojska i gladijatori. Ovaj nastup nam je duhovito prikazao carev život i performance borbe gladijatora. Vojnici su bili odjeveni u autenti?ne oklope iz rimskog vremena dok je car bio odjeven u raskošnu togu.

 

studiopapaja hotspots 007

 

 

U kratkom nastupu Sinjsko amatersko kazalište uprizorilo je slavnu obranu Sinja od osmanlijske najezde, na divni trenutak u kojem je Majka od Milosti zaštitila svoj puk od neprijateljskog zuluma.

 

Natrag u 1537. Godinu vratila nas je povijesna postrojba Kliški uskoci i pokazala nam dio povijesne bitke za Klis izme?u Klišana i Turaka.

Stare zanate i obi?aje Dalmatinske zagore pokazali su nam ?lanovi kulturno umjetni?kog društva Vrgora?ka krajina. Njihov nastup je bio popra?en sa snažnim performanceom i Ojkanjem - pjevanjem podrijetlom iz Dalmatinske zagore, koje je 2010. godine UNESCO-ov Odbor za nematerijalnu kulturnu baštinu svijeta uvrstio na popis ugrožene nematerijalne baštine.

 

BCP 4946

 

 

Šoltansko amatersko kazalište Sulet izvelo je mali igrokaz ?ija je tema vje?no rivalstvo izme?u Bra?ana i Šoltana koji su se u svome nastupu sva?ali oko toga ?ija je Mrduja, pa su je i jedni i drugi vezali konopom i potezali na svoju stranu.

 

Ovaj projekt predstavio je kulturno-turisti?ku ponudu Dalmacije, oživljavanjem povijesnih i tradicijskih doga?aja kroz uprizorene povijesne pri?e, bitke i legende. Trenutke misti?ne povijesti, uz vrhunske glumce i izvrsnu scenografiju, upotpunili su ples i zabava, druženje sudionika dugo u no?.

 

KUD Vrgoracka krajina

 

 

studiopapaja hotspots 010

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako želite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv